Brandscans zorginstellingen Middin

2012-2014

Zorginstelling Middin in Zuid-Holland, heeft meer dan tweehonderd zorglocaties in de regio Rotterdam-Den Haag. Wij controleerden van deze zorglocaties de brandveiligheid.

Lees verder

Brandscans zorginstellingen Middin
Brandscans zorginstellingen Middin
Brandscans zorginstellingen Middin
Brandscans zorginstellingen Middin

Van verzorgingshuizen tot activiteitencentra

Het totale gebruiksoppervlak van deze verzorgingshuizen, groepswoningen, kantoren en behandel- en activiteitencentra bedraagt zo’n 100.000 vierkante meter. Middin wilde weten in hoeverre alle door haar gebruikte panden brandveilig zijn en voldoen aan de gestelde eisen uit Bouwbesluit 2012.

Brandveiligheid in kaart 

Wij hebben onderzocht of wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften en welke maatregelen nodig zijn om de gebouwen brandveilig te maken. Allereerst hebben we de brandveiligheid van door Middin gebruikte gebouwen in Zuid-Holland in kaart gebracht:

  • Bouwkundige inspectie mentering van de gebouwen
  • De inrichting van de vluchtwegen
  • Een toets ten aanzien van de relevante gebruikseisen uit het Bouwbesluit
  • De van belang zijnde installatietechnische en organisatorische aspecten.

Per locatie een rapport

Bij de inspecties hebben we de bouwkundige voorzieningen, de brandveiligheidsinstallaties en de BHV-organisatie beoordeeld. Per locatie hebben wij een eenduidig rapport gemaakt met:

  • Onze bevindingen
  • Geconstateerde gebreken
  • Hersteladvies met kostenraming

Eigen ervaren gebouwinspecteurs

De integrale controles zijn uitgevoerd door eigen, ervaren gebouwinspecteurs. Zij zijn in staat om zowel de bouwkundige, installatietechnische als organisatorische voorzieningen te beoordelen. Daarbij kijken zij verder dan naar alleen de wettelijke voorschriften: uitgangspunt is de reële brandveiligheid voor de gebruikers met hun specifieke beperkingen.