Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

2011-2016

Op een steenworp afstand van ons kantoor in Nieuwegein ligt de woonwijk Blokhoeve, Blok Oost. In 2011 hebben we de opdracht gekregen van Portaal Vastgoed Projecten om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek was noodzakelijk voor de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan Blok Oost in de gemeente Nieuwegein.

Lees verder

Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

Onze uitdaging

We hebben in de periode 2011 tot en met 2016 diverse bezoeken en geluidmetingen bij de omliggende bedrijven gedaan. De werkzaamheden hielden in grote lijnen in:

  • het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie
  • het uitvoeren van geluidmetingen aan installaties
  • geluidmodellen maken van de situatie
  • het vaststellen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de nieuw te realiseren woningen

Het grootste deel van de bedrijven in de omgeving produceert muziekgeluid. Bijvoorbeeld evenementen- en vergaderlocaties, een congrescentrum, een sporthal, een bowlingcentrum en diverse partycentra. Muziek is een extra hinderlijke geluidsoort waar een straftoeslag voor geldt. Vooral het aspect muziekgeluid bij meerdere inrichtingen zorgde ervoor dat ons geluidonderzoek uitdagend was.

Blik op de toekomst: Blokhoeve, Blok West

Uit de rekenresultaten en ons advies aan de opdrachtgevers blijkt dat voldaan wordt aan het uitgangspunt voor het bestemmingsplan van het college van B&W van de gemeente Nieuwegein. De bedrijven hoefden geen maatregelen te nemen. Aan een deel van het plangebied kon niet zonder meer een woonbestemming worden gegeven. Bouwen tot 14 meter hoogte is niet in het hele gebied mogelijk.

De bouw van Blokhoeve Blok Oost in inmiddels afgerond. Op dit moment zijn we volop bezig met de ontwikkelingen in de aangrenzende wijk Blokhoeve, Blok West.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingskwaliteit.