Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

2011-2016

Op een steenworp afstand van ons kantoor in Nieuwegein ligt de woonwijk Blokhoeve, Blok Oost. In 2011 hebben we de opdracht gekregen van Portaal Vastgoed Projecten voor een akoestisch onderzoek. Dit onderzoek was noodzakelijk voor de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan Blok oost in de gemeente Nieuwegein.

Lees verder

Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

Akoestisch onderzoek bedrijfslawaai

Wij hebben in de periode 2011 tot en met 2016 diverse bezoeken en geluidmetingen bij de omliggende bedrijven gedaan. De werkzaamheden hielden in grote lijnen in:

  • het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie
  • het uitvoeren van geluidmetingen aan installaties
  • geluidmodellen maken van de situatie
  • het vaststellen of sprake is van een aanvaardbaar woon en leefklimaat bij de nieuw te realiseren woningen

Muzikale omgeving

Het grootste deel van de bedrijven in de omgeving produceren muziekgeluid. Bijvoorbeeld door evenementen- en vergaderlocaties, congrescentrum, sporthal, bowlingcentrum en diverse partycentra. Muziek is een extra hinderlijk geluidsoort waar een straftoeslag voor geldt. Vooral het aspect muziekgeluid bij meerdere inrichtingen maakte van dit project een uitdagend geluidsonderzoek.

Resultaten en advies

Uit de rekenresultaten en ons advies aan de opdrachtgevers blijkt dat voldaan wordt aan het uitgangspunt voor het bestemmingsplan, zoals dat door het college van B&W van de gemeente Nieuwegein is vastgesteld. Bij de bedrijven hoeven geen maatregelen te worden genomen. Aan een deel van het plangebied kan niet zonder meer een woonbestemming worden gegeven; bouwen tot 14 meter hoogte is niet in het hele gebied mogelijk.

De bouw van Blokhoeve Blok Oost in inmiddels afgerond. Op dit moment zijn nu volop bezig met de ontwikkelingen in de aangrenzende wijk Blokhoeve, Blok west.