Trillingmetingen nieuwbouw appartementen Vogelpark Heemstede

2005-2010

Het nieuwbouwproject Vogelpark in Heemstede ligt in de buurt van het spoor. We adviseerden de opdrachtgever in de ontwikkelingsfase over te treffen maatregelen om schade aan de appartementen te voorkomen tijdens de treinpassages.  

Lees verder

Trillingmetingen nieuwbouw appartementen Vogelpark Heemstede
Trillingmetingen nieuwbouw appartementen Vogelpark Heemstede
Trillingmetingen nieuwbouw appartementen Vogelpark Heemstede

Inventarisatie en berekeningen

We adviseerden de opdrachtgever over te treffen maatregelen om schade te voorkomen in de appartementen tijdens de treinpassages. Ook inventariseerden we de situatie, verrichtten we metingen en maakten we berekeningen maken van de trillingen en het contactgeluid.

Trillinghinder en contactgeluid voorkomen

We waren al in de ontwikkelingsfase betrokken bij dit project. Het gaat vooral om schade door trillinghinder en het voorkomen van laagfrequent contactgeluid in de appartementen tijdens de treinpassages.

Na vooronderzoek werd er deels gekozen om op de funderingspalen rubberachtige blokken te plaatsen. Deze zogenaamde elastomeer trillingsdempers maken de ondergrond los van het bovenliggende gebouw. Het gekozen materiaal is tot nu toe alleen toegepast in studio’s of congresgebouwen als doos-in- doos-constructie. 

Naast de functie van isoleren dempt het materiaal dusdanig goed dat de trillingen niet opslingeren. Tijdens de bouw kon het materiaal 12 tot 18 mm inveren door toename van het gewicht.

Locatie

Om de wijk Vogelpark in Heemstede af te schermen van spoorgeluid, is er voor gekozen om een appartementencomplex zeer dicht langs het treinspoor Haarlem-Leiden te bouwen. Dit appartementencomplex bestaat uit appartementen van 3 lagen, ruim 100 woningen, 50 villa’s en nog een appartementengebouw met 50 woningen.

Toetsing aan de Wet geluidhinder

Deze richtlijn omvat de uitgangspunten die gegeven worden bij de verschillende beoordelingen van laagfrequent geluid en omvat meer dan het wettelijk kader van de Wet geluidhinder.

Deze richtlijnen zijn expliciet gericht op geluid van Railinfra. De NSG-richtlijn en de Vercammen-richtlijn zijn strenger, maar missen de relevantie voor bronnen van spoorbewegingen. Voor de toetsing moest daarom de meeste waarde worden gehecht aan de GWR-richtlijn (daar werd derhalve aan getoetst).

Comfortabel wonen

Door een goede samenwerking en afstemming konden de ontwikkelaar, constructeur, aannemer en LBP|SIGHT woningen realiseren waar het comfortabel wonen is. Het project is opgeleverd in 2010.

Betrokken partijen

Aannemer: KBM
Constructeur: Pieters bouwtechniek
Ontwikkelaar: Ymere en Synchroon b.v.
Opdrachtgevers: Delta L en CDM België