Over ons

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu. We geven advies in verschillende expertises en aan zeer diverse opdrachtgevers. Ook ondersteunen we branches.

Met onze honderd professionals hebben we alle specialistische kennis in huis om slimme, praktische oplossingen te ontwikkelen. Maar we zijn tegelijkertijd klein genoeg voor persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. Juist die combinatie is nodig. Projecten worden namelijk steeds complexer. Zelfs als het eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen groot – ruimtelijk, juridisch, technisch en economisch. 

Kennis is cruciaal. Maar nog belangrijker is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen. En daarvoor moeten onze specialisten en generalisten snel in een projectteam met elkaar kunnen schakelen. Dat in een sfeer waarin het niet om het puzzelstukje gaat, maar om de puzzel. 

Meer informatie vindt u bij medewerkers, onze projecten of onze expertises.

Voorwaarden

We hanteren de voorwaarden van De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 (English version: The New Rules 2011).
Ons team rentmeesters hanteert de voorwaarden van de Regeling van Rentmeesters 2015.

Aangesloten bij

Certificaten

     


BREEAM-certificaten


Onze tools

Milieudatasysteem MIDAS 

Met het online (milieu)datasysteem MIDAS kunnen bedrijven eenvoudig waarborgen dat zij voldoen aan alle verplichtingen in het kader van hun milieuvergunningen en overige wet- en regelgeving. Ook kan het als beheersysteem ingezet worden voor compliance.
Vakgebieden: milieubranchesruimtelijke ordening 

Geluidbeheer.nl 

Geluidbeheer.nl is een volautomatisch, onbemand meerkanaals meetsysteem. Hiermee worden het geluidniveau en het spectrum van geluid, trillingen en windsnelheid geregistreerd: 24 uur per dag, elke seconde van het uur. Hoe werkt het? Alle ruwe meetdata wordt verzonden naar een centrale reken-/webserver die de stoorgeluidanalyse uitvoert, die gegevens opslaat in de centrale database en alle meetdata (na inloggen) online presenteert.
Vakgebieden: milieu, ruimtelijke ordening, geluid en trillingen 

Monitoring en bewaking van Lden 

Op eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke rapportageplicht rond de emissieterm van een windpark? Dat kan met windturbinegeluid.nl. Deze website biedt een geautomatiseerd systeem van bewaking en monitoring. Daarnaast kent het verschillende modules waarmee een windparkexploitant of ontwikkelaar landelijke en specifieke meteogegevens grafisch kan opvragen.
Vakgebieden: milieu, ruimtelijke ordening, geluid en trillingen

Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein

030-2311377
Stuur ons een e-mail
Advies nodig?

Heeft u advies nodig over één van onze expertises? Neem dan contact met ons op! We helpen u graag.