Onze organisatie

Bij LBP|SIGHT werken bekwame en onafhankelijke junior en senior vakmensen die denken, ontwerpen, adviseren en interveniëren. Passie voor het vak is wat hen bindt. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden. Opdrachtgevers hebben directe toegang tot onze kennis en persoonlijk maatwerk.

Visie

Projecten op het gebied van bouw, ruimte en milieu worden steeds complexer. Wetten wijzigen, de regeldruk neemt toe. Ook groeit het aantal stakeholders. Zelfs het eenvoudigste project heeft grote implicaties, zowel ruimtelijk, juridisch, maatschappelijk, economisch en milieutechnisch. 

Specialistische kennis is cruciaal; kennis om slimme, innovatieve en vooral praktische oplossingen te ontwikkelen. Minstens zo belangrijk is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen, en vervolgens die oplossingen ook uitgevoerd te krijgen. 

Nooit gaan we op de automatische piloot, maar steeds weer opnieuw het wiel uitvinden is ook niet nodig. Wetten en regels zijn streng. Afwijken mag, mits oplossingen gelijkwaardig zijn. Out of the box-denken en gezond verstand zorgen voor andersoortige, effectieve maar vooral praktische oplossingen. 

Op ieder vakgebied willen we de beste mensen in huis hebben – specialisten die hun vak tot in de haarvaten beheersen. Experts en adviseurs die een scherp oog hebben voor nut en noodzaak. Van een enkel advies tot geïntegreerde totaaloplossingen. We bekijken vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en brengen alle relevante aspecten in beeld.

Directie en vennoten

De leiding van ons adviesbureau is in handen van een directie die bestaat uit drie vennoten:

De aandelen van het bedrijf zijn in handen van vijftien vennoten. Ze zijn allemaal specialist in hun eigen expertise en staan met beide benen in de praktijk.

Geschiedenis

LBP|SIGHT bestaat in haar huidige vorm sinds 2010. Het bureau ontstond uit de fusie tussen de advies- en ingenieursbureaus Lichtveld Buis & Partners (LBP) en SIGHT ruimte en milieu. De grondleggers zijn nog altijd als adviseur en partner aan LBP|SIGHT verbonden.

LBP is opgericht in 1970. Aanvankelijk adviseerde het bureau uitsluitend op het gebied van lawaaibestrijding, akoestiek en bouwfysica. Later kwamen daar diverse specialismen bij op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. 

SIGHT is in 1987 opgericht. In ruim twintig jaar groeide het bureau uit tot een vooraanstaande adviseur op het gebied van ruimte en milieu.

Ons logo 

In ons logo komt een rood vierkantje met curve terug. Dit is niet zomaar een vierkantje, maar een onderdeel uit de spiraal van Fibonnaci. Fibonnaci was een Italiaanse wiskundige. Hij is bekend door de reeks van Fibonacci: een bijzondere rij getallen. In die rij is elk getal gelijk aan de som van de vorige twee getallen. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 en zo verder. Deze Fibonacci-reeks komt ook in de natuur voor. De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen staat ook wel bekend als de gulden snede.


Advies nodig?

Heeft u advies nodig over één van onze expertises? Neem dan contact met ons op! We helpen u graag. 

Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein

030-2311377
Stuur ons een e-mail