Zonne- en windparken in tijden van stikstofspanning

29-07-2019

De ontwikkelingen rondom de stikstofdepositie zorgen voor veel onzekerheid bij ondernemers en overheden. Zo stellen overheden zich en masse afwachtend op en vinden activiteiten geen doorgang. Hoe zit het met deze impasse op het gebied van zonne- en windparken?

Lees verder

Zonne- en windparken in tijden van stikstofspanning

“We kunnen eigenlijk niet spreken van een impasse bij zonne- en windparken.” Dat stelt Frank Wulterkens, onze senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en strategische milieubeoordeling. “De provincies stellen zich afwachtend op. Maar er zijn alsnog mogelijkheden om een zonne- of windpark te realiseren.”

Terugvallen op bestaande rechten

Frank Wulterkens legt uit dat je kunt terugvallen op bestaande rechten van de grond waarop je je park wilt realiseren.

“Bij zonne- en windparken bouw je vaak op agrarische grond. Daardoor neem je een belangrijke stikstofproducerende activiteit weg: het bemesten van de grond voor agrarisch gebruik. Bestaat het park dan ook nog eens uit moderne apparatuur? Dan wil de stikstofdepositie nog weleens passen in de bestaande rechten van de grond.” In dat geval kan de provincie hiervoor dus gewoon een vergunning verlenen.

Een workaround voor windparken

Bij een zonnepark komt de oorspronkelijk agrarisch gebruikte grond vol te liggen met panelen. Maar bij een windpark hoef je slechts een deel van de grond uit de agrarische productie halen en dus uit de bemesting. “Maar heb je grond voor je windpark in bezit? Dan kun je er ook voor kiezen om alle grond uit de agrarische productie te halen. Of bijvoorbeeld voor één jaar, zodat je ruimte hebt om de geringe stikstofdepositie die ontstaat als gevolg van de aanleg van het windpark te compenseren”, zegt Frank.  

Moet ik wachten op een nieuw rekenmodel om een vergunning aan te vragen?

Uiterlijk in september 2019 komt er nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Dit rekenmodel wordt in het najaar landelijk voorgeschreven als rekeninstrument voor de toestemmingverlening. Tot de vernieuwde AERIUS Calculator er is, verlenen het Rijk en provincies geen toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Natuurlijk kunnen wij voor die tijd reeds benodigde berekeningen uitvoeren om te bepalen of uw project haalbaar is of op welke wijze in voldoende compensatie kan worden voorzien.