Zakelijk recht bij ondergrondse kabels en leidingen

30-03-2015

LBP|SIGHT vindt het verstandig om een zakelijk recht te vestigen voor de 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen die in Nederland onder de grond liggen. Misschien liggen ze ook wel in uw grond, maar bent u daarvan helemaal niet op de hoogte. Blijkt dat zo te zijn, dan is dat hét moment om te zorgen voor een zakelijke overeenkomst met de eigenaar van die kabels of leidingen.  

Lees verder

Zakelijk recht bij ondergrondse kabels en leidingen

Onlangs werd de eigenaar van een windmolenpark verrast doordat er een ondergrondse kabel op zijn perceel bleek te liggen. De eigenaar kwam hier achter toen de telecommunicatiepartij die de kabel in eigendom heeft en gebruikt, haar netwerk wilde uitbreiden. Deze partij bleek een gedoogovereenkomst met de vorige eigenaar van het perceel te hebben gesloten. 

Toen de grond aan de huidige eigenaar werd verkocht, was dit niet gemeld door de verkopende partij. De huidige eigenaar had dus geen weet van de bestaande kabel en van de overeenkomst. Hij schakelde LBP|SIGHT in voor advies. 

Waar wordt informatie over kabels en leidingen vastgelegd? 

Bij het Kadaster kunt u informatie raadplegen over uw perceel zoals de aankoopdatum, de oppervlakte, de eigenaar en zakelijke rechten of beperkingen. Als in de grond gaat worden geroerd, is het wettelijk verplicht om vooraf een melding te doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, de zogeheten KLIC-melding. Dit is vastgelegd in de WION, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken. Deze wet heeft als doel om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen.

Hoe zit het met het sluiten van een overeenkomst voor kabels en leidingen? 

Overheidgerelateerde partijen, zoals Vitens, GasUnie, Nuon en TenneT vestigen meestal een zakelijk recht voor hun kabels en leidingen. Dit zakelijk recht is terug te vinden via het Kadaster. Daardoor is de aanwezigheid van de kabel of leiding geborgd. 

Telecommunicatiepartijen hoeven géén zakelijk recht te vestigen. Deze partijen vallen namelijk onder de Telecommunicatiewet en die kent een eenvoudige gedoogprocedure om het recht te verkrijgen voor de aanleg van een kabel. 

De Telecommunicatiewet voorziet er ook in dat de eigenaar de kabel op zijn kosten moet verplaatsen als de grondeigenaar dit verzoekt. De meeste telecommunicatiepartijen sluiten daarom voor ondergrondse kabels een gedoogovereenkomst met de grondeigenaar. Het nadeel van zo’n overeenkomst is echter dat deze nergens wordt geregistreerd. 

Wat adviseerden wij de eigenaar van het windmolenpark? 

LBP|SIGHT vindt het dus verstandig om een zakelijk recht te vestigen voor ondergrondse kabels of leidingen. Dit hebben we besproken met het telecommunicatiebedrijf dat de kabel in de grond van onze klant in eigendom heeft en beheert. En na goed overleg zag dit bedrijf het belang van een goede vastlegging in. Daarom is afgesproken om voor de uitbreiding en de bestaande kabel een zakelijk recht te vestigen. 

Gekoppeld aan het zakelijk recht hebben we voor het beheer en het onderhoud van de kabel een zone bepaald, waarbinnen deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Zo kan daarover in de toekomst geen discussie meer ontstaan. Onze klant ontvangt hiervoor een eenmalige vergoeding. 

Waar moet u op letten als uw gronden worden geroerd? 

Als de grond gaat worden geroerd, bent u verplicht om een KLIC-melding te doen. Komt u een kabel van een telecommunicatiepartij tegen die moet worden verlegd, dan kunt u op basis van artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet een verzoek indienen om deze kabel te verplaatsen. 

Dit is bij uitstek het moment om goede afspraken te maken met de betreffende telecommunicatiepartij. Met het vestigen van een zakelijk recht creëert u blijvende duidelijkheid over de aanwezigheid van ondergrondse kabels.