Reimert winnende inschrijving circulaire bruggen Floriade

18-09-2019

Afgelopen jaar hebben drie partijen zich ingezet voor een bijzondere, innovatieve aanbesteding. De gemeente Almere en de provincie Flevoland gaven namelijk de opdracht voor twee circulaire bruggen voor de Floriade 2022 in Almere. Daarnaast zat onze collega Jeannette Levels als extern LCA-expert in de jury om de ontwikkelplannen te beoordelen. 

Afgelopen donderdagmiddag werd de winnaar van de aanbesteding bekendgemaakt. We feliciteren Reimert met de winnende inschrijving voor de circulaire bruggen van de Floriade 2022!

Lees verder

Reimert winnende inschrijving circulaire bruggen Floriade
Reimert winnende inschrijving circulaire bruggen Floriade
Reimert winnende inschrijving circulaire bruggen Floriade
Reimert winnende inschrijving circulaire bruggen Floriade

Twee zo circulair en innovatief mogelijke bruggen moet het Floriade-terrein rijk zijn in 2022: de Beverbrug en de Weerwaterbrug. De twee bruggen worden grotendeels gemaakt van in Almere geproduceerd materiaal uit Almeerse reststromen. Uit alle ontwerpen zijn de twee ontwerpen van Reimert Bouw en Infrastructuur gekozen als qua duurzaamheid de meest voordelige inschrijving.

Innovatief aanbestedingstrajact

De innovatie in het aanbestedingstraject zit ‘m erin dat de drie partijen - Heijmans, Reimert groep en Van Hattum en Blankevoort - meededen aan een challenge. In samengestelde teams met studenten en experts ontwikkelden ze per brug een plan. Het doel van de teams is extra kennis toevoegen om zo tot een niet-traditioneel resultaat te komen.

De jury heeft de plannen beoordeeld op basis van de gunningscriteria die eerder in de procedure met alle betrokkenen gedeeld zijn. De criteria richtten zich op: circulariteit, CO2-impact, materiaalgebruik, participatie, kennisoverdracht en meerwaarde voor de floriade. Het budget stond vooraf vast.

Onze inhoudelijke expertise in de jury

Onze collega Jeannette Levels, adviseur duurzaamheid, heeft in de jury plaatsgenomen als LCA-expert. “Het is een mooie ontwikkeling dat de opdrachtgevers van circulaire projecten ook daadwerkelijke expertise voor de beoordeling willen inzetten”, zegt ze. “Deze ontwikkeling is een volgende stap in serieus circulair bouwen.”

Kansen voor circulariteit in aanbestedingstrajecten

Toch zijn er nog volop kansen om circulariteit in dit soort trajecten meer waarde te geven. Jeannette Levels: “We zagen veel mooie oplossingen in alle inschrijvingen. Toch missen ze nog vaak net een stapje aan concreetheid, praktische uitwerking en meetbaarheid.”

Jeannette ziet hierin kansen voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers. “Voor opdrachtgevers geldt: betrek experts bij het opstellen van criteria. Zo weten opdrachtnemers beter wat er van hen verwacht wordt en zijn de verschillende ontwikkelplannen beter te vergelijken. Ook is het voor een kritische beoordeling van de ontwikkelplannen essentieel dat er LCA-kennis aanwezig is de jury.”

Ook aan de kant van de opdrachtnemer ziet Jeannette mogelijkheden. “Zij steunen nog te veel op deskresearch en op productinformatie van leveranciers. Om een echt overtuigend plan te presenteren, is het belangrijk dat ze maatregelen uitwerken en echt bewijs hebben voor hun circulaire oplossingen.”

Kennis als meerwaarde voor opdrachtgever en -nemer

“Het was leuk en leerzaam om als jurylid een project eens van de andere kant te mogen bekijken. Hieruit heb ik geleerd dat onze expertise zowel bij de opdrachtgevers, bouwers en producenten nog een belangrijke bijdrage kan leveren”, zegt Jeannette Levels. “We kunnen al deze partijen helpen hun visie te vertalen in de juiste kwaliteitscriteria op het gebied van circulariteit.”

We helpen u graag bij uw circulaire project

Wilt u hulp om uw circulaire project te concretiseren en om daadwerkelijk een verschil te maken? Wij helpen u graag!

Bron afbeeldingen bruggen: Omroep Flevoland