Windplanner laat omwonenden toekomstig windpark zien in 2D, 3D en VR

17-11-2017

Draagvlak creëren bij windturbineprojecten is de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden bij het realiseren van een windpark. Beeldvorming is daarbij cruciaal. Hoe het windpark eruit gaat zien, kunnen we omwonenden laten zien met de applicatie Windplanner.

Lees verder

Windplanner laat omwonenden toekomstig windpark zien in 2D, 3D en VR

Een impressie van een toekomstige windmolen uit de applicatie Windplanner.

Vragen van omwonenden

Hoe ziet het park eruit vanuit verschillende locaties in de omgeving? Hoe verhouden zich de turbines tot de omgeving? Kan ik de turbines zien vanuit mijn tuin? Dat zijn vragen die leven bij omwonenden van een gepland windpark.

Helpen bij beeldvorming

Het is van belang om reeds in de planfase hier rekening mee te houden. Laat op infoavonden niet alleen de locaties van de windturbines op een kaart zien, maar help omwonenden bij hun beeldvorming door te laten zien hoe de turbines er in het landschap uitzien na realisatie. 

360-graden foto's, 2D, 3D en VR

Hierbij bestaat de mogelijkheid de turbines in verschillende opstellingsvarianten en hoogtes te verbeelden op 360-graden foto’s van bijvoorbeeld Street View van Google of Streetsmart van Cyclomedia. 

LBP|SIGHT gebruikt hiervoor sinds kort Windplanner. Dit is webapplicatie waarmee de impact van een windmoleninitiatief op de omgeving zichtbaar is te maken in 2D, 3D en in VR. 

Door gebruik te maken van Windplanner hebben wij de mogelijkheid om, tegen relatief lage kosten, reeds in de planfase de visuele impact op de omgeving te verbeelden. Deze verbeeldingen kunnen gebruikt worden om al in een vroeg stadium draagvlak te creëren.