‘We gaan circulariteit nog steviger en bedrijfsbreed inzetten’

09-04-2018

Bij LBP|SIGHT gaan we de komende jaren volop inzetten op het thema circulariteit. Dat is een breed begrip, dat we concreet willen vertalen in onze adviezen en andere werkzaamheden. Daarvoor hielden we deze week een extra thema-avond met onze medewerkers.

Lees verder

‘We gaan circulariteit nog steviger en bedrijfsbreed inzetten’

“Circulariteit is geen hype”, zegt Janneke van der Weerd, directielid van LBP|SIGHT. “Het is een concrete en broodnodige transitie van lineaire naar circulaire economie. Kernwoorden daarbij zijn hergebruik en waardebehoud van materialen”, aldus Van der Weerd. 

VOOROP LOPEN

Ons advies- en ingenieursbureau heeft de ambitie voorop te willen lopen in de circulaire ontwikkeling. “LBP|SIGHT is bijzonder in de brede inzetbaarheid en de diverse disciplines”, zegt ze. “We willen circulariteit dan ook bedrijfsbreed inzetten, in al onze adviezen”. 

LBP|SIGHT heeft inmiddels al veel ervaring opgedaan met circulair adviseren en werken. We zijn met deze benadering actief in de bouwwereld, de grond-, weg- en waterbouw en de maakindustrie. “We hebben ook veel kennis van beleid en regelgeving op dit gebied, ook Europees en internationaal, het is zeker niet alleen een nationale transitie”, voegt Janneke van der Weerd daar aan toe. “Verder onderzoeken we de mogelijkheden van circulariteit in projecten en producten en verzorgen trainingen daarin.” 

Om de medewerkers optimaal te informeren over de plannen belegde de directie begin deze week een bijeenkomst. Doel was ook om vragen en ideeën van de collega’s te inventariseren. “In deze fase informeren we in- en extern en gaan daarna concreet activeren”, aldus Van der Weerd. 

SAMENHANG

Hoewel LBP|SIGHT circulariteit al geruime tijd praktiseert, is er nu toch sprake van een markeringspunt. “We hebben alle kennis in huis”, zegt Jeannette Levels, partner bij LBP|SIGHT. “Net als visie en creativiteit en dat maakt ons bureau uniek. Maar we moeten ons geluid nog meer in samenhang laten horen”. 

Nóg concreter inzetten op circulariteit betekent voor de medewerkers een andere manier van denken. “Het gaat erom hoe je naar gebouwen, gebieden en producten kijkt”, zegt Levels. “We beginnen zeker niet bij nul, maar iedereen bij ons moet op die andere manier kijken. We gaan daarmee door en blijven ons ook op dit gebied ontwikkelen”. 

CREATIEVE, CONCRETE IDEEËN

De brainstormsessie met de medewerkers leverde en groot aantal creatieve, concrete ideeën op. Bijvoorbeeld het gebruiken van andere materialen, slimmer ontwerpen en produceren, andere manieren van financieren en het anders opzetten van de logistieke processen

Maar ook werkwijzen om sloop en bouwactiviteiten te vermijden en gebouwen te hergebruiken. Verder kwamen de medewerkers met praktische suggesties om functies in een gebied beter te combineren en onnodig transport te voorkomen. 

MATERIALENDEPOT 

Enkele ideeën en suggesties trokken in het bijzonder de aandacht. Zo ontstond het idee om voor de directe omgeving een gedigitaliseerd materialendepot in te richten zodat het kan worden ingezet in de logistieke automatisering van (bestaande) leveranciers. 

Ook de mogelijkheid van een lokaal verhuurdepot voor gebruikte CV-ketels om de gastransitie te ondersteunen viel op. Het creëren van een energie- en grondstoffengeul in de uiterwaarden in combinatie met de inrichting van een industrieterrein is een innovatieve ruimtelijke invulling. En een mooi klein voorbeeld van hergebruik: maak van overbodige kozijnen met glas groentekassen in een park in de omgeving. Naast hergebruik van materiaal geeft dat ook nog eens een grotere binding in de buurt. 

“Met deze ideeën kunnen we verder”, zei Jeannette Levels na afloop. “Circulariteit is voor ons geen statisch gegeven, maar een levend onderwerp. We gaan deze kennisuitwisseling verder uitbouwen zodat iedereen bij ons, in zijn eigen vakgebied, onze klanten ook op circulaire wijze kan adviseren”.