Vóór 5 december verplichte energie-audit voor grotere bedrijven

28-08-2015

LBP|SIGHT wijst zijn relaties erop dat vanwege Europese wetgeving grotere bedrijven vóór 5 december 2015 een energie-audit moeten laten uitvoeren. Ing. Erik Schepers van LBP|SIGHT voldoet als Fedec-gecertificeerd energieadviseur aan de vereisten daarvoor, zoals die in de Europese richtlijn zijn omschreven. Namelijk: onafhankelijk en op grond van kwalificatiecriteria. 

Lees verder

Vóór 5 december verplichte energie-audit voor grotere bedrijven

De Europese richtlijn EU Energy Efficiency Directieve (2012/27/EU) geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of met een omzet die groter is dan 50 miljoen euro. “Het gaat om zo’n 3.000 bedrijven in Nederland”, zegt Schepers. 

“Daarvan nemen er reeds 1.100 deel aan een energieconvenant MJA3 of MEE, maar de 1.900 overige ondernemers moeten volgens de nieuwe regeling zelf in actie komen.”

Tijdelijke regeling 

Nederland loopt achter met de implementatie van de Europese richtlijn uit 2012, die bedrijven verplicht een energie-audit of energiebesparingsplan te laten uitvoeren. “Ons land wilde de richtlijn onderbrengen in de nieuwe Omgevingswet, maar dat duurt Brussel te lang”, aldus Schepers. 

“Vandaar dat de Europese Unie Nederland recent op de vingers heeft getikt. In de Staatscourant van 15 juli jongstleden is een tijdelijke regeling over de implementatie van de regeling gepubliceerd.”

Op tijd aan de slag

Bedrijven die voor de verplichte audit in aanmerking komen, moeten op tijd aan de slag om de audit vóór 5 december uitgevoerd te hebben. “Overigens ligt er voor bedrijven die al eerder energieonderzoeken hebben gedaan, vaak voldoende basis om de audit met succes te laten uitvoeren”, zegt Erik Schepers. “En LBP|SIGHT kan ze daarbij ondersteunen.”