Vertical in Sloterdijk: wonen met tuinen op de verdiepingen

23-04-2018

In het Amsterdamse stadsdeel Sloterdijk is een bijzonder woonproject in voorbereiding: Vertical. Er verrijzen in een hoogbouwcomplex 144 woningen met begroeide gevels en tuinen op de verdiepingen. Als bouwfysisch adviseur zijn we zowel in de tender- als ontwerpfase bij dit project betrokken.

Lees verder

Vertical in Sloterdijk: wonen met tuinen op de verdiepingen

Uitgesproken groen uiterlijk

Het complex in het wat saaie stukje Amsterdam krijgt een uitgesproken groen uiterlijk, vertelt Ed Goudriaan. Hij is adviseur op met name het gebied van geluidhinder. “Ook op de verdiepingen komen complete tuinen, waardoor de biodiversiteit wordt vergroot”, zegt hij. “Er wordt een soort bos gecreëerd, een verticaal landschap, dat allerlei vogels en insecten aantrekt.”

Geluidsafscherming

Een bijzondere uitdaging zit in het beteugelen van de grote geluidsbelasting ter plekke. “Er is daar sprake van veel verkeers- en industrielawaai”, aldus Goudriaan. “En we moeten voldoen aan zowel de Wet Geluidhinder als aan het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam.” Daarvoor waren uiteenlopende oplossingen nodig.

In overleg met de architecten is gezocht naar het slim creëren van buitenruimte. Dat gebeurde in combinatie met geluidsafscherming van het gebied. Vanwege de bijzondere opzet van het complex is nauwe advisering van de architecten gewenst, aldus Goudriaan.

Daglichttoetreding en isolatie

Niet minder dan vijf architecten hebben aan het ontwerp gewerkt. “Dat maakt het proces nog uitdagender”, merkt Michiel Hagenouw op. Hij is adviseur in onder meer bouwfysica en brandveiligheid. “Elke architect ontwerpt zijn eigen gevelbeeld, maar de overgangen moeten bouwfysisch natuurlijk wel kloppen.”

Oplossingen moesten onder meer worden gezocht voor voldoende daglichttoetreding en isolatie. “De mensen moeten er straks kwalitatief goed kunnen wonen”, zegt Hagenouw. “Dus met genoeg daglicht en zonder last van het lawaai te hebben.”

Brandveiligheid

Ook de grote groenbakken in het gebouw houden volgens hem een bijzondere uitdaging in. “Ze moeten natuurlijk optimaal waterdicht zijn”, zegt hij. “En ook door de begroeide gevels in combinatie met de hoogbouw worden bijzondere eisen aan de brandveiligheid gesteld.”

Vliegwiel voor verdere ontwikkelingen

Ed Goudriaan spreekt van ‘een aantrekkelijk woonproject in de monocultuur van Sloterdijk’. “Amsterdam Vertical moet als vliegwiel dienen voor verdere ontwikkelingen in de buurt”, zegt hij. “Er zijn nog meer kavels die met deze groene benadering kunnen worden ontwikkeld.”

Duurzaam karakter

De 144 woningen, van compacte tot tuinlofts van zes meter hoog, komen in juni 2018 in de verkoop. Op de begane grond komen horeca, kleine bedrijven en flexibele werkplekken. Het complex krijgt een uitgesproken duurzaam karakter. Zo komt er zonne-energie, opslag van warmte en koude en hergebruik van regenwater.

Impressie van het project

Bekijk hieronder een impressie: Let's go VERTICAL