Veiligheid zelf verbeteren

Zorg- en Ziekenhuiskrant (december 2013)