Veilig vluchten uit gebouwen: een praktisch boek over ontwerp en realisatie van vluchtroutes

01-06-2017

Het vluchten voor brand, rook en andere dreigingen in en rond gebouwen blijkt geregeld een uitdaging. Onze adviseur Bram Kersten schreef het boek ‘Veilig vluchten uit gebouwen’ over het ontwerpen en realiseren van veilige vluchtroutes in gebouwen.

VEILIGE GEBOUWEN 

In het Bouwbesluit zijn de ruimtelijke en technische maatregelen voor het veilig vluchten uit gebouwen vastgelegd. Maar een gebouw dat voldoet aan deze eisen is nog niet per se een veilig gebouw. Het boek nodigt uit om de achtergronden van de bouwregelgeving beter te begrijpen en daarmee het bewust ontwerpen van veilige gebouwen te stimuleren. 

GOED BRUIKBAAR VLUCHTPLAN 

Veilig vluchten uit gebouwen laat zien hoe je een vluchtplan ontwerpt dat in de praktijk goed bruikbaar is. Het boek gaat in op het ontwerp en de realisatie van veilige vluchtroutes voor nieuwbouwprojecten en herbestemmingsprojecten. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving
  • Brandveiligheid van gebouwen
  • Ontwerpregels voor veilige vluchtroutes
  • Gelijkwaardigheid en risicogericht ontwerpen van vluchtroutes 

Het boek is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het ontwerpen van een gebouw. Het is geschreven voor de eigenaars en gebruikers van een gebouw. 

OVER DE AUTEUR 

Bram Kersten is een ervaren adviseur op het gebied van brandveiligheid. Hij beschikt over veel kennis van het vakgebied. Bram was betrokken bij de ontwikkeling van diverse brandveiligheidsnormen en bracht al eerder publicaties uit over dit onderwerp. 

BESTELLEN 

Het boek is ontwikkeld in samenwerking met SBRCURnet. Zij verkopen het boek in een gedrukte en online versie. Bestel 'Veilig vluchten uit gebouwen' bij SBRCURnet