Vandaag nog aan de slag met de kansen voor het buitengebied!

07-06-2018

Het buitengebied biedt volop kansen, ook voor de commerciële vastgoedsector. Op woensdag 6 juni organiseerde de Rabobank een workshop over dit onderwerp tijdens de PROVADA. Onze adviseur Hans Geleijns nam deel aan het panel.

Lees verder

Vandaag nog aan de slag met de kansen voor het buitengebied!

Panel

Er was veel belangstelling voor de workshop. Een hoop bezoekers luisterden aandachtig via draadloze koptelefoons naar de discussie van het panel. Alle panelleden waren positief over de kansen van het buitengebied. Vanuit verschillende invalshoeken werd het buitengebied belicht.

Het panel bestond uit:

  • Ard Klijsen (vakgroep voorzitter NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed)
  • Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)
  • Frans Holleman (directeur regio Noord-Oost BPD)
  • Hans Geleijns (directeur LBP|SIGHT)
  • Maarten Donkers (hoofd kennis & sturing Rabo Real Estate Finance).

BELEMMERINGEN VOOR NIEUWE INITATIEVEN

Hans Geleijns ging onder andere in op de stelling: Er zijn teveel belemmeringen (ruimtelijke ordening, milieu) die nieuwe initiatieven op het platteland de kop indrukken. Daar is hij het mee eens.

Volgens hem is het vooral de proceduretijd die erg indruist tegen de ondernemerskracht die nodig is voor ontwikkelingen in het buitengebied. De strakke milieunormen - die soms ook nog eens extra streng door lokaal beleid zijn vastgesteld – helpen ook niet.

VANDAAG AAN DE SLAG

“Het wordt tijd om aan de slag te gaan met pilots waarbij we de strakke regelgeving los gaan laten, en alvast een voorschot nemen op de aanstaande Omgevingswet. Liever nog vandaag dan morgen! In stedelijke gebieden gebeurt al van alles met pilots en experimenten met hulp van de Crisis- en Herstelwet. Er zijn genoeg voorbeelden van succesvolle transformaties van kantorengebieden, bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling van Rijnhuizen in Nieuwegein.”

STAD EN PLATTELAND HEBBEN ELKAAR NODIG

Ook de stelling Stad en platteland staan los van elkaar en hebben elkaar niet nodig’ werd besproken. Hans Geleijns: “Stad en platteland zijn vooral in Nederland juist sterk verbonden. In de stad is sprake van verdichting en in de stad vindt het grootste deel van de economische activiteiten plaats. Het buitengebied biedt sterke voordelen voor de inwoners van de steden: recreatie, opwekking duurzame energie en voedselproductie. Het buitengebied is dus erg belangrijk als ring voor de stad.”

KANSEN VOOR HET BUITENGEBIED – ONDERZOEK NVM

Dat er volop kansen zijn voor het buitengebied, bleek al uit het onderzoek dat we in opdracht van de NVM deden naar de toekomstmogelijkheden van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Eerder deed onze collega Jolan Knol al een oproep in het Financieel Dagblad aan gemeenten om in actie te komen tegen de verloedering op het platteland.

Op de hoogte blijven

Dit onderwerp wordt zeker nog vervolgd. Op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen rond de VAB’s? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.