Rijnfort: een beeldbepalend project bij ons om de hoek

14-03-2019

Rijd je Nieuwegein binnen vanaf knooppunt Lunetten bij de A12? Dan zie je op de eerste kruising van de Plettenburgerbaan en de Perkinsbaan een oud kantoorpand staan. Dit pand maakt plaats voor beeldbepalende nieuwbouw, genaamd Rijnfort. Voor dit opvallende project vlakbij ons kantoor hebben we akoestisch onderzoek gedaan en geluidwerende gevel- en ventilatievoorzieningen bepaald.

Lees verder

Rijnfort: een beeldbepalend project bij ons om de hoek

Nieuwbouw met een ‘wauw’-factor

De nieuwbouw Rijnfort moet een ‘wauw-factor’ hebben. Juist omdat het vanwege de locatie zo beeldbepalend is voor Nieuwegein. Vandaar dat we voor dit project veel hebben geschakeld met gemeente Nieuwegein.

Samenwerking met gemeente Nieuwegein en de opdrachtgever

De samenwerking met gemeente Nieuwegein verliep overigens soepel. Fabian Wieland, akoestisch adviseur in dit project: “We hebben goede contacten met gemeente Nieuwegein. We kunnen goed en snel met ze schakelen. Bovendien denkt de gemeente met ons als adviserende partij mee.”

Ook was er goed contact met de opdrachtgever en andere partijen. Fabian: “We hebben tijdens het project actief verwachtingen gemanaged. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dat maakt dat iedereen efficiënt kan werken en dat het plaatje ook financieel klopt.”

Onderzoek naar geluidbelasting op gevels

Rijnfort komt te liggen op het terrein van Perkinsbaan 1: een locatie die te maken heeft met omgevingsgeluid van omliggende wegen en industrieterrein De Wiers.

Voordat de nieuwbouw gerealiseerd kan worden, is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarvoor hebben we akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels van de woningen. Er gelden namelijk bepaalde geluideisen voor woningen als geluidgevoelige gebouwen. Deze zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder, het gemeentelijk geluidbeleid en het Bouwbesluit.

Een goed akoestisch woon- en leefklimaat

Op basis van de berekende geluidbelasting op de gevel hebben we ook de geluidwerende gevel- en ventilatievoorzieningen bepaald. Fabian: “Door de gevel een goede geluidwering te geven, worden de toekomstige bewoners goed beschermd tegen geluid in de woning. Er wordt een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.”

Gemengde, flexibele inrichting van Rijnhuizen

Het nieuwbouwproject is onderdeel van Rijnhuizen. In dit gebied, midden in Nieuwegein, moeten meer woningen komen. Dat betekent dat op veel plekken waar nu nog kantoren (leeg) staan, straks gewoond gaat worden. 

Voor Rijnhuizen is een innovatief bestemmingsplan gemaakt dat enigszins afwijkt van de traditionele bestemmingsplannen. Op deze manier is het mogelijk om binnen het gebied meer menging van functies te krijgen, waarbij woningen ook een plaats kunnen krijgen.