Restauratie Fort Krommeniedijk: 'Nieuwe bestemming in een oude jas'

07-07-2016

In Uitgeest is begonnen met de restauratie en herbestemming van Fort Krommeniedijk, één van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam, dat sinds twintig jaar op de Werelderfgoedlijst staat van de UNESCO. Wij zijn bij dit project betrokken als adviseur op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid en begeleidden ook het vergunningentraject. 

Lees verder

Restauratie Fort Krommeniedijk: 'Nieuwe bestemming in een oude jas'

Gebruik

Tussen 1897 en 1956 was het fort in gebruik als vestingwerk. Volgend voorjaar, als de werkzaamheden zijn afgerond, komt er een bezoekerscentrum in over ‘Natuur en Landschap’ en verder wordt een deel in gebruik genomen door een woontrainingscentrum voor autistische jongeren. “We konden veel van onze disciplines kwijt in dit project”, zegt ir. Henk Versteeg, bij LBP|SIGHT adviseur in akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en energie, vakgebieden die bij Fort Krommeniedijk allemaal wel van pas kwamen. 

Thermische traagheid

“Een belangrijk aandachtspunt hier was vocht”, zegt Versteeg. 

We hebben wel meer forten gedaan, onder meer Fort Vechten en Fort Hoofddorp, en dan heb je steeds te maken met thermische traagheid, die vochtproblemen veroorzaakt.

Kenmerkend voor bouwwerken als forten is de enorme massa (met muren en daken van wel een meter dik beton), waardoor ze achterblijven bij temperatuurswisselingen. “Het komt er op neer dat het binnen lang koel en vochtig blijft als het buiten al warm is. De werfkelders in Utrecht hebben dat probleem ook. Die zijn ’s zomers ook zo vochtig.” We gingen dus aan de slag met het op een goede manier klimatiseren van het fort; ontvochtigen en een balans krijgen tussen ventilatie en verwarming. “Dat is bij dit project extra van belang, omdat er ook wooneenheden in komen”, aldus Versteeg. 

Kleine ramen

Om diezelfde reden was er in de adviesfase ook veel aandacht voor geluidisolatie tussen de wooneenheden en daglichttoetreding. “Forten hebben nu eenmaal kleine ramen, dus was het de vraag of dit gebouw eigenlijk wel geschikt te maken was om in te wonen”, licht Versteeg toe. 

Dat was voor de vergunning van groot belang tegen de achtergrond van het Bouwbesluit 2012. En verder speelde brandveiligheid natuurlijk een belangrijke rol bij onze adviezen, net als energie­zuinigheid.

Het project Fort Krommeniedijk heeft een tijd in de wacht gestaan, omdat de financiering nog niet rond was. Dat is inmiddels dankzij enkele fondsen gelukt, waardoor de restauratie en herbestemming van start konden gaan. De restauratie van het gehele fortgebouw vindt plaats onder leiding van Stadsherstel Amsterdam. Volgend jaar mei is het project (‘een nieuwe bestemming in een oude jas’, aldus Versteeg) gereed en kunnen de eerste bewoners in het herstelde fort trekken. 

Kijk hier voor meer informatie over het derde bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam.