Renovatie van vangrails technisch en economisch haalbaar, met winst voor milieu

15-07-2020

De renovatie van geleiderails, beter bekend als vangrails, kan op een verantwoorde manier in de praktijk worden gebracht. Renoveren en opnieuw gebruiken geeft een aanzienlijke winst voor het milieu, met een besparing op de milieukosten tot wel 70 procent. Daarnaast is renovatie goedkoper dan nieuw produceren en past het binnen de strenge veiligheidseisen die gelden voor geleiderails. Dit blijkt een verkenning die we hebben uitgevoerd met Rijkswaterstaat, TwynstraGudde, betrokken aannemers, leveranciers van geleiderails en verzinkerijen.  

Lees verder

Renovatie van vangrails technisch en economisch haalbaar, met winst voor milieu

Het circulair maken van geleiderails is één van de manieren voor Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken en dus zo min mogelijk primaire grondstoffen te gebruiken. In de verkenning naar circulaire geleiderails is de hele renovatieketen onder de loep genomen. Hierbij krijgen gebruikte geleiderails een volgend leven door de rails te demonteren, schoon te maken, te ontzinken en weer opnieuw te verzinken, om daarna weer langs de weg te worden geplaatst. 

Gedeeld beeld

We hebben samen met TwynstraGudde als onafhankelijke partijen het proces rondom de verkenning begeleid. Zo werden alle belangen afgewogen en kon iedereen vanuit zijn eigen expertise bijdragen. Zo ontstond er een gedeeld beeld van de businesscase en hebben alle ketenpartijen hun commitment uitgesproken. 

Henk Senhorst, projectmanager vanuit Rijkswaterstaat: "Met een werkgroep van aannemers, verzinkerijen, een renovatiebedrijf en leveranciers hebben we intensieve discussies gehad om alle aspecten van renovatie tegen het licht te houden. Zo hebben we samen kunnen vaststellen dat het technisch en economisch haalbaar is. Dankzij een open houding en enthousiasme van iedereen is dit gelukt. Nu gaan we samen verder om het validatieproject in te richten. Renovatie van geleiderails is logisch, maar komt niet vanzelf tot stand." 

Validatieproject

Het validatieproject heeft enerzijds tot doel om samen met de ketenpartijen kennis en ervaring op te doen met technische en organisatorische kanten van de renovatieketen. Anderzijds heeft het als doel om te laten zien dat de renovatieketen dé keuze is voor de toekomst waar de ketenpartijen zich op gaan richten. Inmiddels is een groot onderhoudsproject van een rijksweg geselecteerd waarmee de inrichting van de renovatieketen eind 2020 en begin 2021 in de uitvoering wordt gevalideerd.  

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken en onderschrijven het werken met hergebruikte geleiderails: Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, BAM, Berm Beveiliging Nederland, Heijmans, Zinkinfo, Arosso, Laura Metaal, SafeRoad, Steel Constructions, en Van Doorn Geldermalsen.