Regeling voor woningen die hinder ondervinden van oude windturbines

02-10-2017

In april is er een besluit genomen over woningen die geluidhinder ondervinden van windturbines die zijn geplaatst tussen 1997 en 2011. De regeling houdt in dat woningen op kosten van het Rijk geluidswerend worden gemaakt.

Lees verder

Regeling voor woningen die hinder ondervinden van oude windturbines

200 huizen, 2,5 miljoen euro

In 2011 zijn de geluidsnormen waaraan windturbines moeten voldoen, vastgesteld op 47 decibel overdag en 41 decibel 's nachts. De huidige turbines voldoen daaraan, maar oudere exemplaren zijn vaak luidruchtiger. Eerder was al toegezegd dat er een regeling uitgewerkt zou worden, maar dit liep vertraging op. 

Inmiddels is het besluit dus genomen. Het zou oorspronkelijk gaan om het geluidswerend maken van 400 huizen en waarbij 6,5 miljoen euro gemoeid zou zijn. Het kostenplaatje valt nu een stuk lager uit, namelijk 2,5 miljoen euro. Bovendien gaat het uiteindelijk om 200 woningen. 

Zeggenschap over de turbine

Het gaat om huizen waarbij de bewoner geen zeggenschap heeft over de turbine. Heeft de bewoner wel zeggenschap over de turbine omdat hij eigenaar ervan is, of mee profiteert in de opbrengsten ervan, dan geldt de regeling niet. In dat geval wordt ervan uit gegaan dat de bewoner akkoord is gegaan met de turbine. Het gaat in dit geval niet om een subsidie. 

Geluidonderzoek en geluidwerende maatregelen

Op basis van een adressenlijst die door het gemeenteregister en kadaster is opgesteld, wordt bepaald of een woning in aanmerking komt voor de regeling. De bewoners krijgen dan een aanbod om een geluidonderzoek uit te laten voeren naar de geluidbelasting. 

Is de geluidbelasting hoger dan de norm (47 dB buitenshuis en 30 dB binnenshuis), dan krijgt de bewoner een aanbod om geluidwerende maatregelen te treffen. Het besluit is vijf jaar geldig en vervalt in 2022.