Regelgeving rond beschermde diersoorten bij windparken versoepeld

17-12-2015

De regelgeving ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten rond windparken wordt versoepeld. Op dit moment buigen de Eerste en Tweede Kamer zich over een voorstel dat onze strenge Nederlandse wetgeving beter moet laten aansluiten op de Europese regelgeving

Lees verder

Regelgeving rond beschermde diersoorten bij windparken versoepeld

Energieakkoord

“Deze aanpassing past bij het realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord”, zegt Daniël Verburg, bij LBP|SIGHT adviseur gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. “De huidige regelgeving kan het realiseren van windturbines en windparken namelijk beperken.” 

Het onnodig doden, verwonden of vangen van dieren blijft gehandhaafd. Maar het verbod geldt niet langer voor het niet opzettelijk doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren die tot de beschermde inheemse soorten behoren, als die handelingen verband houden met de aanleg, uitbreiding of exploitatie van een windpark of hoogspanningsverbinding.

Natuuronderzoek 

“Natuurlijk betekent deze versoepeling niet dat initiatiefnemers voortaan maar onbeperkt hun gang kunnen gaan”, aldus Verburg. “Bij het realiseren van een windpark moet nog steeds natuuronderzoek worden gedaan. En de nieuwe regelgeving sluit aan bij het beschermingsregime volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.” 

Initiatiefnemers die een windpark willen ontwikkelen of opschalen (zoals energiecoöperaties en -bedrijven) kunnen bij de adviseurs van LBP|SIGHT terecht om onderzoek te laten doen en de benodigde vergunningen bemachtigd te krijgen. “Wij begeleiden ze graag van a tot z”, zegt Verburg, “dus in het gehele traject van ontwerp tot en met realisatie en beheer.”