Projectmanagement ingezet om zoutlekkages bij AkzoNobel te verhelpen

08-06-2017

Drs. Peter Thoenes gaat AkzoNobel helpen met het oplossen van het probleem van lekkende leidingen. Hij is projectmanager voor de renovatie van het horizontale leidingwerk van het zoutwinningsgebied in Hengelo en Enschede. Het doel is om het probleem nog dit jaar grotendeels te hebben opgelost.

Lees verder

Projectmanagement ingezet om zoutlekkages bij AkzoNobel te verhelpen
Projectmanagement ingezet om zoutlekkages bij AkzoNobel te verhelpen
Projectmanagement ingezet om zoutlekkages bij AkzoNobel te verhelpen
Projectmanagement ingezet om zoutlekkages bij AkzoNobel te verhelpen

Grote verbeterslag

AkzoNobel staat sinds september 2016 onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze dienst van het ministerie van Economisch Zaken vindt de lekkages ‘onacceptabel’. Dat vindt AkzoNobel zelf ook en dus wordt het probleem nu met kracht aangepakt. “We gaan dit jaar een grote verbeterslag maken”, zegt Thoenes. Hij is bij ons projectmanager voor ontwikkelings- en realisatieprojecten. 

Projectmatige aanpak 

Vanuit de discipline ‘projectmanagement’ wordt Thoenes centraal aanspreekpunt in het verbeterproces van de leidingen. “In deelprojecten werken veel technici, maar iemand moet het overzicht houden”, zegt hij. “Als projectmanager doe ik dat.” 

Een belangrijke taak is voor hem ook het voeren van het omgevingsmanagement. “Daarbij gaat het om het op tijd op één lijn krijgen van de vergunningen, de omgeving en de opstalrechten”, aldus Thoenes. 

In goede handen 

Hij noemt de opdracht van AkzoNobel ‘een procesmatig interessante klus’. “We gaan het leidingnetwerk projectmatig anders inrichten”, legt de projectleider van LBP|SIGHT uit. “Er komen nieuwe hoofdleidingen en het oude netwerk wordt zo veel mogelijk afgekoppeld.” 

Ook vanwege de grote tijdsdruk wordt het uitvoeren van de opdracht ‘een stevige uitdaging’, verwacht Thoenes. “Maar door onze kennis en ervaring in zowel project- als omgevingsmanagement is deze klus bij ons in goede handen. We hebben een goed projectteam en bovendien een sterke support van de directie van AkzoNobel.”