Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders - presentatie Ruimtelijke ordening

Daniel Verburg (2018)

LBP|SIGHT heeft een bijdrage geleverd aan de ‘Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders’ georganiseerd door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). De Masterclass vond plaats op 8 november 2018 op Landgoed Groot Zonneoord in Ede.

In de workshops kwamen diverse relevante aspecten voor de realisatie van wind- en zonne-energieprojecten aan bod. Marc Lindhout en Thijs van Rossum gaven een presentatie over Waardering en Daniel Verburg gaf een presentatie over Ruimtelijke ordening.

Expertises

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Windenergie en zonne-energie

Meer over Windenergie en zonne-energie