‘Planschaderisicoanalyse bij aanleg windparken steeds relevanter’

24-11-2015

Omdat de komende jaren veel windparken worden aangelegd, wordt de behoefte aan het maken van planschaderisicoanalyses alleen maar groter. De adviseurs van LBP|SIGHT staan met hun kennis en ervaring op het gebied van planschade en windturbines initiatiefnemers graag terzijde bij het uitvoeren van die analyses.  

Lees verder

‘Planschaderisicoanalyse bij aanleg windparken steeds relevanter’

“Onder meer omdat het Rijk voor 2020 de doelstelling van 14 procent duurzame energie heeft geformuleerd, moet er de komende jaren veel gebeuren, ook op het gebied van windenergie”, zegt ir. Daniël Verburg MSc, bij LBP|SIGHT adviseur in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. “Dat betekent dat de realisatie van windturbines ook verder zal toenemen.”

Planschade 

Vanwege de ontwikkeling dat windturbines steeds groter worden en er beleidsmatig voor wordt gekozen om veel kleinschalige turbines te vervangen door enkele grote windparken – met ook grotere turbines – neemt de impact op de directe omgeving alleen nog maar toe. “Die impact moet je ook niet onderschatten of bagatelliseren”, vindt Verburg, “en bij de ontwikkeling van windprojecten moet daarmee ook rekening worden gehouden, ook al vanwege de toenemende aandacht voor draagvlak en participatie.”

Aanwezige nadelige effecten van windturbines kunnen ook gevolgen hebben voor planschade. Verburg: “Zo hebben we onlangs in opdracht van RWE een planschaderisicoanalyse uitgevoerd voor een beoogd windpark in het noorden van het land. Met een dergelijke analyse wordt inzicht verkregen in mogelijke planschadeclaims van bijvoorbeeld omwonenden van het windpark”, aldus de adviseur van LBP|SIGHT.

Waardedaling 

Dat het vooraf in kaart brengen van mogelijke planschade van belang is, blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. Die honoreerde een eis tot schadevergoeding van twee omwonenden van een windturbinepark in Reusel. Deze bewoners claimden een vergoeding van Eneco vanwege waardedaling van hun woningen door geluidoverlast en slagschaduw. De energiemaatschappij was daartoe niet bereid, maar moet de vergoeding nu toch betalen.

Jurisprudentie 

“Er is dus jurisprudentie”, zegt Verburg, “maar je kunt die niet op elke situatie loslaten. Per geval kunnen de omstandigheden erg verschillend zijn en veel factoren spelen daarbij een rol. Maar we leven nu eenmaal in een klein land en zitten dicht op elkaar. Dus het vooraf zorgvuldig mogelijke planschade in kaart brengen, is zeker relevant voor initiatiefnemers. En bij LBP|SIGHT zijn we prima in staat die planschaderisicoanalyses te maken.”