Terugblik: een inspirerende middag over het nut en de noodzaak van PEF - de Product Environmental Footprint

29-03-2020

Op 9 maart organiseerden we een evenement over ‘t nut en de noodzaak van de PEF: de Product Environmental Footprint. We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende middag en delen graag de belangrijkste conclusies uit de rondetafelgesprekken.

Lees verder

Terugblik: een inspirerende middag over het nut en de noodzaak van PEF - de Product Environmental Footprint

Afkortingenbingo

De PEF? Wéér een afkorting erbij! Onze circulariteitsadviseurs zagen er zelf ook de ironie wel van in. De experts gebruiken zelf allerhande afkortingen voor milieudata, met als doel: meer transparantie in de keten. 

Onze collega Jeannette Levels trapte het PEF-evenement af met een afkortingenbingo. Wie kent LCA, EPD, PEFCR én MRPI? De meeste aanwezigen haakten af bij een tiental afkortingen – zeker geen slechte score – maar alleen de adviseurs van LBP|SIGHT kenden het volledige jargon.

De PEF wordt steeds belangrijker

De PEF  - Product Environmental Footprint – geeft de milieu-impact van een productketen weer. De Europese Commissie gebruikt deze methode al om de milieuprestatie van producten te verbeteren. We verwachten dat deze PEF-meting in de toekomst steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor beleid, maar ook als belangrijk instrument voor inkopers en producenten.

Hoe zet je PEF in als instrument? Drie interessante voorbeelden

Hoe zet je PEF dan in als instrument? Een aantal voorbeelden daarvan zijn die middag de revue gepasseerd. Zo vertelde Jeannette over de koppeling met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en waarom PEF een goede methode is om circulariteit meetbaar te maken. 

Onze collega Judith Strik liet zien hoe PEF gebruikt kan worden bij aanbestedingen, door middel van een case study van kantoorpapier bij een grote financiële dienstverlener. 

Gerwin Beukhof liet de milieu-impact van bierbrouwerij Wispe zien die wij berekend hebben met behulp van PEF. Niet geheel toevallig vond ons evenement ook plaats in de gloednieuwe Wispe Brouwerij in Weesp. Tussen de bedrijven door konden we daarom genieten van Wispe biertjes.

Beleidsmakers, inkopers en producenten in gesprek

De diversiteit in het publiek was groot. Er waren beleidsmakers, ontwerpers, inkopers en producten aanwezig. Ze werkten bij start-ups of juist multinationals. In de bouw, maak- of voedingsmiddelenindustrie of in transport. 

Deze stakeholders gingen met elkaar in gesprek tijdens rondetafelgesprekken. Ze bespraken vanuit hun perspectief en sector de kansen en belemmeringen van het gebruik van PEF voor hun ambities. Ondanks sommige tegenstrijdige ambities waren de kansen en belemmeringen voor veel gesprekspartners herkenbaar. Wat herkenden de partijen bij elkaar en wat hebben we geleerd van de rondetafelgesprekken?

Wat staat het gebruik van PEF in de weg?

Veel aanwezigen gaven aan dat de (extra) kosten het gebruik van PEF in de weg staan. Ook werd vaak de datakwaliteit en de bereidheid van leveranciers om data te delen genoemd als belemmering. Deelnemers zagen de interpretatie van data en duiding van duurzaamheidsclaims ook als een potentiële valkuil: hoe wordt de waarde van de PEF-methode gewaarborgd? 

Terechte vragen wat ons betreft. Onze ervaring in de praktijk is echter ook dat bedrijven die al volop bezig zijn met energiebesparing en milieuvriendelijk produceren veel minder moeite hebben om de benodigde gegevens op te hoesten. Waar deze gegevens niet of beperkt beschikbaar zijn, wordt er met een PEF een enorme inhaalslag gemaakt in productie-inzicht. Uiteindelijk denken wij dat een strategische focus op de milieu-impact van een productketen geld oplevert! Tot slot zien wij als LBP|SIGHT ook een toegevoegde waarde als onafhankelijke partij om de datakwaliteit te waarborgen.

PEF: een methode om de transitie naar een circulaire economie te versnellen

PEF werd ook als een kans gezien. Bijvoorbeeld om eisen te stellen aan inkoop: door duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen vast te leggen met behulp van PEF. Tijdens de rondetafelgesprekken kwam ook naar voren dat de partijen PEF ook als concurrentievoordeel beschouwen (“wij zijn de eerste!”). Last but not least, zagen we dat veel stakeholders bezig zijn met de transitie naar een circulaire economie. Ze gaven aan dat PEF een methode kan zijn om deze transitie te versnellen. Wij denken dat ook! Proost op een duurzame(re) toekomst!

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen?

Bekijk hier de presentatie van het evenement: PEF-evenement 9 maart 2020

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond circulariteit? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!