Oplevercertificaat Very Good voor Generator Hostel Amsterdam

23-12-2016

Op 16 december 2016 is voor het project ‘Generator Hostel Amsterdam’ het BREEAM-NL oplevercertificaat behaald. Met een eindscore van ruim 62% is de beoogde kwalificatie ‘Very Good’ ruimschoots behaald. Met deze eindscore behoort het gebouw tot de duurzaamste gebouwen van Nederland en Europa. 

Lees verder

Oplevercertificaat Very Good voor Generator Hostel Amsterdam
Oplevercertificaat Very Good voor Generator Hostel Amsterdam
Oplevercertificaat Very Good voor Generator Hostel Amsterdam

Generator Hostel Amsterdam  

Het project omvat de transformatie van een voormalig school- en laboratoriumgebouw uit 1908 naar een hotel. Het monumentale gebouw met een vloeroppervlakte van circa 6.000 m2 staat op een prominente plaats aan het Amsterdamse Oosterpark, Mauritskade 57.  

BREEAM-NL expertcoördinator  

We hebben voor dit project in opdracht van COD wederom succesvol de rol van BREEAM-NL expertcoördinator vervuld. Ook hebben we bijgedragen aan het opstellen van de bewijsstukken voor de verschillende credits en ondersteuning verleend aan de aannemer Pleijsier Bouw en de installateur Kemp voor het opstellen van de bewijsstukken. Naast advies op het gebied van duurzaamheid hebben we het project op bouwfysische en akoestische aspecten beoordeeld.