Openstelling subsidiekader extern advies verduurzaming scholen

12-10-2016

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. 

Lees verder

Openstelling subsidiekader extern advies verduurzaming scholen

Waar krijgt u subsidie voor?  

  • De inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen. 
  • De inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten. 
  • De inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen 

In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken. 

De subsidieregeling kent ruimte voor ongeveer 150 aanvragen, dus wees er snel bij!  

U kunt bij LBP|SIGHT terecht voor advies over energiebesparende maatregelen, het benutten van duurzame energiebronnen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Neem hiervoor contact op met Erik de Jong of Henk Versteeg.

Meer informatie is te vinden op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-advies-verduurzaming-scholen.