Online basiscursus 'Geluid in de Omgevingswet'

19-07-2020

Geluid speelt vaak een belangrijke rol bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet brengt veel nieuwe regels over het omgaan met geluid. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een omgevingsplan dat nieuwe geluidbelastende activiteiten of geluidgevoelige gebouwen gaat toelaten. Die nieuwe geluidregels treden op 1 januari 2022 in werking. Het is de hoogste tijd om u daarop te gaan voorbereiden. LBP|SIGHT heeft in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder en dBVision een cursus ontwikkeld die u daarbij kan helpen.

Lees verder

Online basiscursus 'Geluid in de Omgevingswet'

WAT KOMT ER IN DE CURSUS AAN BOD?

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Omgevingswet algemeen
  • weg en spoor met geluidproductieplafonds
  • weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
  • industrieterreinen met geluidproductieplafonds
  • activiteiten
  • woningbouw
  • mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Docenten

Chris Weevers (LBP|SIGHT), Gilles Janssen (dBvision) en Erik Roelofsen (NSG). Zij zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe geluidregels.

Locatie

De cursus wordt online gegeven aan kleine groepen van maximaal 15 deelnemers. Zo kunnen deelnemers direct vragen stellen, elkaar leren kennen en de docent zien en horen en tegelijk de sheets van de presentatie zien.

Datum en tijd

De cursus bestaat uit twee dagdelen. De eerstvolgende cursus wordt gegeven op 7 en 8 september van 13:00 uur tot circa 16:30 uur. 

Voor wie? 

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.

Kosten

De kosten bedragen € 390,- exclusief 21% btw.

Aanmelden

Aanmelden kan per mail bij Annelies de Boer: annelies.deboer@nsg.nl
Vermeld in uw mail dat het om de Basiscursus Geluid in de Omgevingswet gaat en stuur uw contactgegevens mee. Heeft u vragen? Stel ze dan per mail aan Annelies de Boer.

Meer informatie over de cursus is te vinden op de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.