Onderzoek: sturen op CO2-emissies in de bouw

01-08-2018

LBP|SIGHT en Stichting Bouwkwaliteit (SBK) starten een onderzoek naar CO2-emissies in de bouw. Met deze samenwerking tussen publieke en private partijen wil SBK uitzoeken hoe de energie- en milieuprestatiegerelateerde CO2-emissies in gelijke eenheden uit zijn te drukken, zodat daarop in samenhang kan worden geoptimaliseerd. De SBK is mede verantwoordelijk voor de implementatie van nationale regelgeving in de bouw.

Lees verder

Onderzoek: sturen op CO2-emissies in de bouw

STRATEGIEËN OM KLIMAATOPGAVE IN TE VULLEN

De klimaatopgave in de gebouwde omgeving is één van de belangrijkste uitdagingen voor de bouw en het daaraan gerelateerd bedrijfsleven de komende jaren. Duurzaam, circulair, en hernieuwbaar energieneutraal zijn enkele veelgehoorde strategieën om deze uitdaging in te vullen.

Het uiteindelijke doel is CO2-reductie, maar hoe bepalen we de CO2-emissies bij die strategieën? Vergelijken we wel dezelfde eenheden als we over CO2-reductie praten zodat sommatie mogelijk is, en er meetbare ambities kunnen worden geformuleerd? Hoe verhouden al deze strategieën zich tot elkaar, en hoe verhouden deze strategieën zich tot voorschriften in het Bouwbesluit?

CO2-EMISSIES UITDRUKKEN IN GELIJKE EENHEDEN

Om antwoord op bovenstaande vragen te kunnen geven en integraal te kunnen sturen op de CO2-emissies in de bouw, start LBP|SIGHT in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit (SBK) een onderzoek. We gaan onderzoeken hoe de energie- en milieuprestatiegerelateerde CO2-emissies in gelijke eenheden uit zijn te drukken, zodat daarop in samenhang kan worden geoptimaliseerd. Ook is de doelstelling om een basisniveau in de regelgeving te realiseren, waarbij we met het onderzoek ook in beeld krijgen wat de markt aankan.

We brengen verschillende strategieën voor energieneutraal en circulair bouwen in beeld. Dat doen we met een praktijktoets en aan de hand van 12 referentieobjecten. Op basis van beide onderzoeksresultaten maken we een aanzet voor een voorspellend model voor de potentiële CO2-winst voor de nationale gebouwde omgeving.

INTEGRALE KWALITEITSZORG STIMULEREN

Met deze samenwerking wil de Stichting Bouwkwaliteit de integrale kwaliteitszorg in de bouw stimuleren. Transparante, eenduidige en controleerbare bepalingsmethoden, gekoppeld aan procedures en protocollen voor kwaliteitsborging in de bouw zijn dan onmisbare elementen om prestatiegericht te kunnen sturen. Op basis hiervan kunnen partijen onderling in overeenkomsten en contracten te realiseren prestatie overeenkomen. Ook kan de overheid desgewenst een basisniveau in regelgeving opnemen.

VAN WOORDEN NAAR DADEN

Binnen het project maken we maximaal gebruik van reeds ontwikkelde kennis en de daarbij betrokken experts. Op deze manier gebruiken we veel kennis en ervaring om methodisch één hoofdroute vast te stellen om te meten. Zo kunnen we al onze gezamenlijke energie op een duurzame manier steken in projecten die CO2-winst gaan opleveren.

LBP|SIGHT en de Stichting Bouwkwaliteit willen met het onderzoek inhoud geven aan het omzetten van woorden in daden, zoals Staatssecretaris Van Veldhoven in de Kabinetsreactie op de transitieagenda's circulaire economie beoogt.