Presentatie onderzoek naar toekomst buitengebied: volop kansen!

02-11-2017

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars onderzochten we de toekomstmogelijkheden van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). De NVM presenteerde donderdag de notitie ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’. De belangrijkste conclusie: het buitengebied biedt volop kansen.

Lees verder

Presentatie onderzoek naar toekomst buitengebied: volop kansen!

Illegale en criminele activiteiten

Op het platteland komen steeds meer leegstaande boerderijen: vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Door verwaarlozing van die gebouwen gaat de landschappelijke kwaliteit achteruit. Dat kan leiden tot illegale en zelfs criminele activiteiten, zoals wietkwekerijen. “Om die ontwikkeling te voorkomen is een heldere visie nodig”, zegt Jolan Knol. Hij is junior adviseur bij de afdeling Rentmeesters. 

Volop mogelijkheden

Knol en zijn collega’s zien volop mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwingen. “Voor de hand ligt om overbodige gebouwen te slopen”, zegt de adviseur. “Maar je kunt ook denken aan B&B’s, restaurants, ecoruïnes en de inzet van duurzame energie.” 

Stroomschema

Belangrijk bij het maken van keuzes is in elk geval dat die weloverwogen worden gemaakt. “Daarom maakten we een helder en praktisch stroomschema”, legt Knol uit. “Daarmee kun je het risico van VAB-problematiek op een locatie in kaart brengen.” 

Het schema begint met de basale afweging: stoppen of doorgaan met het bedrijf? Vervolgens kan de eigenaar het schema verder volgen langs vragen, keuzes en adviezen. 

Wiel niet opnieuw uitvinden

“Veel kennis is gespreid over gemeenten en andere overheden”, aldus Knol. “Er kan namelijk veel. Zo zijn er in sommige gemeenten gunstige voorwaarden of subsidies voor sloop. Maar die moet je maar net kennen. Wij adviseren daarom een nauwere samenwerking tussen overheden en eigenaren. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.” 

Gemeenten als Someren, Boxmeer, Barneveld en Dalfsen zijn al ver met experimenten op dit gebied. “Voor verschillende situaties zijn uiteenlopende oplossingen”, zegt Knol. “De keuzemogelijkheden maken het interessant.” 

Financieel aantrekkelijk 

Met het stroomschema in de hand kunnen makelaars naar eigenaren en gemeentelijke overheden. “Partijen zijn zich vaak niet bewust van de toekomstige situatie en de mogelijke oplossingen”, aldus de adviseur. 

“Niet iedere agrariër begrijpt dat zijn boerderij een VAB gaat worden. En wordt het slopen, dan moet het voor hem financieel wel aantrekkelijk zijn. Dus moet het goed worden uitgelegd. Vooral kleinere gemeenten weten vaak niet waar de oplossingen liggen.” 

Oplossingsgericht 

Natuurlijk moet er echt iets worden gedaan aan de leegstand in het buitengebied, weet Knol. “En dat kan ook, want de mogelijkheden zijn legio”, zegt hij. “De discussie zit nog behoorlijk vast. Maar de NVM gaat de situatie nu oplossingsgericht benaderen. En daarbij komen onze adviezen en het stroomschema goed van pas.”

Maatschappelijke discussie

De NVM wil rond het thema van de vrijkomende agrarische bebouwing een bijdrage aan de maatschappelijke discussie leveren. Ze benaderden LBP|SIGHT voor dit onderzoek, omdat we ook bij dit onderwerp in het hele land actief zijn.

Verder maakte het brede pakket aan specialismen LBP|SIGHT bij uitstek geschikt voor deze opdracht. “Wij hebben onder andere veel kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en de leegstand van kantoren”, licht Knol toe. “Zo konden we ook onze binnenstedelijke expertise bij deze problematiek goed inzetten." 

Notitie

Ons onderzoeksteam bestaat naast Jolan Knol uit Hans Geleijns en Arend Dijkstra. We werkten samen met advocatenbureau Goorts + Coppens. Vanuit dat bureau zijn Niels Crooijmans en Patrick Grijpstra betrokken. 

Het onderzoek leverde adviezen en een gestructureerde aanpak op. Een soort handleiding, waarmee makelaars, overheden en eigenaren gezamenlijk uit de voeten kunnen.

> Wilt u de notitie lezen? Bij de NVM kunt u de notitie 'Samen een vitaal buitengebied' gratis bestellen. Bestel hier een versie van 'Samen naar een vitaal buitengebied'.