Onderzoek grondstoffenefficiency - stevig instrument voor de praktijk van circulair bouwen

20-11-2017

LBP|SIGHT deed samen met SGS Search onderzoek naar grondstoffenefficiency en de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Het rapport met de conclusies is recent opgeleverd. 

Lees verder

Onderzoek grondstoffenefficiency - stevig instrument voor de praktijk van circulair bouwen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat het mogelijk is om op basis van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, het LCA-kwaliteitsaspect grondstoffenefficiency (recycling and re-use) als een zelfstandige prestatie te kunnen declareren. 

Hiermee ontstaat met het stelsel van de NMD en de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW werken een stevig instrument voor de praktijk van circulair bouwen.

Aanleiding en doel onderzoek

Tegen de achtergrond van vele initiatieven op het gebied van circulair bouwen is er behoefte aan het kwantificeren van die prestatie. Reeds geruime tijd beschikken we in Nederland over een stelsel met een “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken” en een Nationale Milieudatabase (NMD) die zich er in principe al goed voor lenen om uitspraak te doen over het hogere doel dat wordt nagestreefd met circulair bouwen, minder gebruik van schaarse grondstoffen en minder emissies van milieuverontreinigende stoffen.

Het hoofddoel van dit onderzoek was om, op basis van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, het LCA-kwaliteitsaspect grondstoffenefficiency (recycling and re-use) als een zelfstandige prestatie te kunnen declareren. In het onderzoek worden verschillende praktijktoetsen gedaan naar materialen, zoals hout, glaswol en asfalt.

Het onderzoek is verricht in opdracht van Stichting Bouwkwaliteit. Het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en Koninklijke MetaalUnie hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

Eindrapportage

> Bekijk hier de eindrapportage: Ontwikkelen van een prestatiebepaling op basis van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken