Onderzoek geluidbelasting windturbines

30-03-2015

In Canada is een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de relatie tussen de geluidbelasting vanwege windturbines en gezondheidsklachten. Het onderzoek is uitgevoerd bij meer dan duizend huishoudens in twee provincies in de buurt van achttien verschillende windprojecten.

Lees verder

Onderzoek geluidbelasting windturbines

Er is onderscheid gemaakt tussen zelfrapportage en objectieve metingen. Wij hebben de meest opvallende zaken die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, kort samengevat. 

Zelfrapportage 

De volgende punten worden niet geassocieerd met toenemende geluidbelasting vanwege windturbines: 

  • zelfgerapporteerde slaap; 
  • zelfgerapporteerde ziekten en chronische aandoeningen; 
  • zelfgerapporteerde ervaring stress en kwaliteit van leven. 

Wel is een relatie gevonden tussen toenemende blootstelling en ergernis aan diverse aspecten van windturbines, zoals slagschaduw, flikkerende lichten, vibraties en visuele impact. Bij mensen die financieel gewin halen uit windturbines is deze ergernis aanzienlijk minder. 

Uit het onderzoek blijkt dat bovengenoemde ergernissen invloed hebben op enkele zelfgerapporteerde gezondheidsklachten. Mogelijk is er een relatie tussen gemeenschappelijke ergernissen en gezondheidsklachten, maar deze zijn niet direct gerelateerd aan windturbinegeluid. 

Objectieve metingen 

  • Er is een statistisch verband met overeenkomstige zelfgerapporteerde resultaten. Voor de objectieve metingen is het cortisolgehalte in haren gemeten. Daarnaast is de slaapkwaliteit gemeten met behulp van speciale armbandjes. De resultaten zijn als volgt: er is een relatie gevonden tussen de cortisolconcentratie en de zelfgerapporteerde stress. Echter, er is geen significante beïnvloeding gevonden door blootstelling aan windturbinegeluid. 
  • De berekende blootstelling aan windturbinegeluid heeft geen effect op de slaapkwaliteit.