Omgevingsvergunning transformatie Maanplein Den Haag aangevraagd

19-02-2017

Voor de transformatie van een gebouwencomplex aan het Maanplein in Den Haag wordt deze maand de Omgevingsvergunning aangevraagd. In slechts vier maanden tijd hebben onze adviseurs de vergunningaanvraag voorbereid. Het verbouwen van het grootschalige complex begint naar verwachting in april van dit jaar.

Lees verder

Omgevingsvergunning transformatie Maanplein Den Haag aangevraagd

‘The Green Campus’ werd van 1999 tot 2001 ontwikkeld voor KPN. Het complex bestaat uit twaalf kantoorgebouwen van in totaal 80.000 m2 in een parkachtige omgeving. KPN trekt zich de komende jaren grotendeels terug uit het complex. 

De leegkomende gebouwen worden getransformeerd tot huurwoningen, merendeels in de vrije sector. Het gebied ‘De Binckhorst’ wordt veranderd in een dynamisch gemengd gebied voor wonen en werken. Borghese Real Estate en COD kochten gebouwencomplex ‘The Green Campus’ afgelopen september. 

“Vanaf oktober hebben we hard aan de vergunningaanvraag gewerkt”, vertelt Meriël Huizer. Zij is bij ons adviseur in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. “Maar ook de architect heeft in korte tijd een hoop werk moeten verzetten.” 

Grootschaligheid 

Maar niet alleen de tijdsdruk maakt deze transformatie voor ons tot een uitdagend project. “Het gaat ook om de grootschaligheid”, zegt Huizer. “En mooi is dat we in één project veel van onze disciplines konden inzetten”. We adviseerden onder meer in ruimtelijke ordening, toetsing van het bouwbesluit en op diverse milieuaspecten. 

“Industriegeluid en het verkeerslawaai kwamen onder meer aan de orde”, licht Meriël Huizer toe. “Het gaat nu eenmaal om een gemengd gebied van wonen en bedrijvigheid. Dus moet je voorzieningen treffen om de geluidsoverlast op de gevels en in de huizen te beperken”. 

Geurbelasting

Bijzondere aandacht kreeg onderzoek naar mogelijke overlast van geur van een dichtbij gelegen afvalcentrale. “We moesten die geurbelasting in kaart brengen”, zegt Huizer. “Dat deden we aan de hand van de milieuvergunning en op basis van metingen uit het verleden. Vanwege de windrichting bleek de overlast acceptabel te zijn”. 

In eerste instantie worden zes gebouwen getransformeerd tot woningen. “Wonen zal ook wel de hoofdzaak blijven in het gebied”, aldus Meriël Huizer. In een later stadium worden mogelijk nog een hotel, winkels, horeca en andere voorzieningen gerealiseerd.