Omgevingsmanager houdt overlast bij vervangen gevel hogeschool in de gaten

16-01-2017

Van een gebouw van de Hogeschool Utrecht moet een groot deel van de gevel worden vervangen. Ook de isolatie moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd gaan de lessen gewoon door en moet de overlast voor de omgeving worden beperkt. Daarom treedt ir. Dick Boeve van ons bureau op als omgevingsmanager. 

Lees verder

Omgevingsmanager houdt overlast bij vervangen gevel hogeschool in de gaten

Boeve is bij LBP|SIGHT adviseur op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectregie en ruimtelijke ordening. Deze specialismen verenigt hij nu in zijn functie als Omgevingsmanager namens de Hogeschool Utrecht. 

Dichtbij het gebouw in Amersfoort staan woningen, een bioscoop, een hotel en ook nog andere voorzieningen. “Je kunt de omgeving tijdens de bouw natuurlijk niet te veel belasten”, zegt Boeve. Hij is vroegtijdig gaan overleggen met een aantal direct betrokkenen, zoals de gemeente, de gebruikers van het gebouw en de mensen in de directe omgeving.

‘Goed uitleggen’

“Er spelen veel belangen, dus moet je goed uitleggen wat er gaat gebeuren”, aldus de adviseur. “We hebben daarnaast afspraken opgenomen in het contract met de aannemer. Het beperken van de overlast was randvoorwaarde en selectiecriterium voor de keuze van de aannemer. Die is inmiddels geselecteerd en gaat zodanig werken dat maar beperkte overlast optreedt.” De belangen mogen dan verschillend zijn, de bezwaren vielen Boeve mee. 

De mensen begrijpen dat er een klus moet worden geklaard, maar ze willen wel weten wat er gaat gebeuren. En daar zorgen wij voor.

Informatieavond

De Omgevingsvergunning voor de bouw is kortgeleden aangevraagd. De bouwwerkzaamheden starten voor de komende zomer, aldus Boeve. Voor die tijd volgt nog een informatieavond voor alle betrokkenen. 

Het is belangrijk de omgeving goed te informeren en ook op de hoogte te houden.

Met de gekozen aanpak is geborgd dat de overlast tijdens de bouw beperkt blijft. Dat geldt voor zowel de studenten en andere gebruikers van het gebouw als voor de omgeving.