Nog steeds onduidelijkheid over normsystematiek geluid bij maatwerk

13-04-2014

De Raad van State deed uitspraak ten aanzien van maatwerk en de toepassing van overgangsrecht. Echter over de normsystematiek is nog geen uitsluitsel gegeven. Duidelijkheid wordt wel verwacht in een lopende zaak waarin hierover wel een oordeel gegeven zal worden.

Duidelijkheid windturbinegeluid

Op 19 februari 2014 is eindelijk duidelijkheid gekomen in een langslepende kwestie inzake windturbinegeluid en hoe om te gaan met de nieuwe normen. Uit de uitspraak blijkt dat er vanuit het zogenoemde overgangsrecht, de op 1 januari 2011 geldende geluidvoorschriften van welke vorm dan ook, gewoon door bleven gelden als een soort van maatwerk tot 1 januari 2014. Dat is op z’n minst opmerkelijk omdat zowel vanuit ministeriele als ook INFOMIL-websites dit duidelijk anders gecommuniceerd werd en er per 1 juli 2011 geen overgangsrecht meer zou hebben gegolden. 

Onduidelijkheid hoe om te gaan met maatwerk

Maar de uitspraak geeft helaas nog geen volledige duidelijkheid inzake hoe verder om te gaan met maatwerk, want een antwoord op een van de grote hamvragen in het huidige werkveld: “Mag er in de vorm van maatwerk geluid een andere normsystematiek gevolgd worden dan de Lden-systematiek?” laat de Raad van State in het midden. Inmiddels loopt er elders in het land een tweede zaak waar deze kwestie wel inhoudelijk aan de orde zal moeten komen. Er zal dus nog even moeten worden gewacht voordat we het antwoord hierover krijgen. 

De uitspraak van de Raad van State is hier terug te lezen.

Expertises

Milieu

Meer over Milieu

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening