Nieuwe Wet Natuurbescherming: 'Dien uw aanvraag op tijd en volledig in'

23-12-2016

Per 1 januari wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Voor de meeste vergunningen en ontheffingen wordt de provincie het bevoegd gezag. Dat kan in het begin tot vertraging leiden. We adviseren daarom om juist nu met volledige en goed onderbouwde aanvragen te komen. 

Lees verder

Nieuwe Wet Natuurbescherming: 'Dien uw aanvraag op tijd en volledig in'

Deregulering

De nieuwe wet komt in de plaats van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. “Dat gebeurt in het kader van de deregulering”, zegt drs. Peter Thoenes. Hij is bij ons adviseur in gebiedsontwikkeling, projectregie en ruimtelijke ordening. 

Wij treden voor onze opdrachtgevers bij de aanvragen op als intermediair.

‘Er verandert weinig'

De nieuwe wet beoogt nog steeds om natuurgebieden, habitat, flora en fauna te beschermen, zegt Thoenes. Nieuw is wel dat sprake moet zijn van opzet bij het doden en vangen van beschermde soorten. Dat geldt ook voor het beschadigen, vernielen of verstoren van hun omgeving. 

Hoe dat precies gaat werken, moet jurisprudentie uitwijzen. “In de regelgeving verandert er voor aanvragers weinig”, legt de adviseur van LBP|SIGHT uit. “Wat wel verandert, is dat de provincies het meer voor het zeggen krijgen. Zo mogen ze vaker per verordening vrijstellingen verlenen. Die andere opzet kan in de eerste helft van 2017 tot vertraging leiden.” Dus adviseert Thoenes onze opdrachtgevers nog zorgvuldiger te werk te gaan. 

Voor iedereen wennen

“Meer dan ooit is het van belang op tijd met volledige en goed onderbouwde aanvragen te komen”, zegt hij. “En natuurlijk helpen wij onze opdrachtgevers daar graag bij.” 

Het benodigde onderzoek moet vaak jaarrond worden uitgevoerd. “En werkzaamheden zijn geregeld seizoensgebonden”, aldus Thoenes. “Je moet in veel gevallen een jaar vooruit denken en dus op tijd beginnen. Ben je te laat, dan kun je zomaar een jaar moeten wachten.” 

De adviseur vindt de nieuwe wet zeker een verbetering. “Net als bijvoorbeeld bij de Omgevingswet komt er één wet, één aanvraag en één procedure.” De aanvrager krijgt ook maar te maken met één loket. “Het wordt dus eenvoudiger en de behandeling gaat in principe sneller.” Maar, benadrukt hij, in het begin is het voor iedereen wennen. 

Dus schakel ons voor de zekerheid vooral op tijd in.

Expertises

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling

Projectregie

Meer over Projectregie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening