Nieuwe versie video over windturbinegeluid

14-01-2014

LBP|SIGHT is gespecialiseerd in advies op het gebied van windenergie. In het kader van de publieksvoorlichting over deze vorm van duurzame energie, is een nieuwe versie van de voorlichtingsvideo over windturbinegeluid verschenen. Daarin onder meer informatie over actuele onderwerpen als laagfrequent geluid en het meten van windturbinegeluid.

Lees verder

Nieuwe versie video over windturbinegeluid

Windturbinegeluid

Om een einde aan de onduidelijkheid over het geluid van windturbines te maken, heeft LBP|SIGHT in 2009 de eerste versie van de video gemaakt. Daarin wordt onder meer uitgelegd wat windschering is en wat de nieuwe Lden-windturbinenorm betekent. De video wordt onder meer gebruikt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, zegt ing. Hans Geleijns, hoofd van het windteam.

“Bewoners maar ook bestuurders worden vaak overstelpt met rapporten, tabellen en normen. Meestal vergroot dat juist de onduidelijkheid en zorgt het voor onrust. Na het zien van deze animatie is het voor iedereen veel duidelijker waar het bij windturbinegeluid precies over gaat. Vaak kun je daarmee al veel onrust en bezwaren wegnemen.” 

Al dertig jaar betrokken

Bijna dertig jaar geleden was LBP|SIGHT al betrokken bij de realisatie van de eerste windmolenprojecten in Nederland. Inmiddels ruim 800 projecten verder werd en wordt gewerkt aan diverse nieuwe parken, waaronder de op dit moment grootsten van Nederland, Windpark NOP van de Koepel Windenergie Noordoostpolder en het Windpark Wieringermeer. 

Ook is en was LBP|SIGHT betrokken bij de totstandkoming van (nieuwe) milieuwetgeving voor windturbines in Nederland en de inmiddels meer en meer spelende handhavingstrajecten. 

Video bekijken?

Op onze pagina over windprojecten kun je de voorlichtingsvideo over windturbinegeluid bekijken.