Nieuwe uitgave ‘Brandwerende details woningbouw’

23-06-2019

Bij LBP|SIGHT is veel specialistische kennis aanwezig, onder andere op het gebied van brandveiligheid. Onze specialist brandveiligheid Bram Kersten is rapporteur van de publicatie ‘Brandwerende details woningbouw’. Deze hernieuwde uitgave van het kennisinstituut ISSO is dit voorjaar uitgekomen.

Het boekje ‘Brandwerende details woningbouw’ bevat een up-to-date en compacte uitleg bij veel voorkomende details in de woningbouw. Bij elk detail wordt uitgelegd welke trajecten van belang zijn voor de brandwerendheid en op welke wijze de brandwerendheid wordt behaald. Hierbij gaat het om de principes die veel voorkomen in de standaard Referentiedetails.

Brandveiligheid

Deze publicatie biedt een nadere toelichting op en uitleg over de achtergronden die hebben geleid tot het bepalen van de brandwerende prestaties van brandwerende scheidingsconstructies in de woningbouw. Dit is van belang voor de beoogde brandveiligheid van een gebouw. In sommige situaties kan deze detaillering zelfs van levensbelang zijn.

Referentiedetails

Naast het boekje zijn door ISSO ook de Referentiedetails tegen het licht gehouden en is duidelijker gemaakt welke delen van de details essentieel zijn voor de brandveiligheid, en welke delen niet. Dit is aangegeven met de zogenaamde ‘prestatielayer’, waarbij de essentiële onderdelen rood zijn gearceerd. Deze details en layer zijn ontwikkeld in nauw overleg met een speciaal hiervoor ingestelde begeleidingscommissie waarin expertise vanuit toeleverende industrie, brandweer, gemeenten en ingenieurspraktijk waren vertegenwoordigd. LBP|SIGHT maakte deel uit van deze commissie.

De publicatie en details zijn tot stand gekomen vanuit de wens om de brandwerendheid van scheidingsconstructies expliciet in de standaard Referentiedetails als prestatie te benoemen.

Voor wie

Voor architecten, aannemers en bouwinspecteurs die betrokken zijn in de woningbouw is dit boekje onmisbaar.

Bestel het boekje via de website van ISSO