Nieuwe norm bepaling daglicht

Bouwregels in de praktijk (2012)