Nieuwe fiscale regeling voor verduurzaming vervangt STEP-subsidie

07-11-2018

Veel corporaties hebben gebruikgemaakt van de STEP-subsidie voor het verduurzamen van huurwoningen. In juni en juli van dit jaar ontving RVO.nl veel aanvragen. Daardoor was de pot snel leeg. In totaal was € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd. Een aanvraag indienen heeft daarom al een paar maanden geen zin meer.

Lees verder

Nieuwe fiscale regeling voor verduurzaming vervangt STEP-subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 

Het hing al even in de lucht, maar op Prinsjesdag werd het officieel bekend. Er komt een nieuwe regeling voor de verduurzaming van huurwoningen voor verhuurders met tenminste vijftig woningen. De regeling is nog niet officieel gepubliceerd. Maar er is inmiddels al wel meer over bekend. In dit nieuwsitem vertelt Erik de Jong meer over de RVV Verduurzaming.

De nieuwe regeling is een fiscale maatregel

Erik de Jong, adviseur energie en duurzaam bouwen, legt uit dat het om een fiscale maatregel gaat in plaats van een subsidie. 

“Maar voor onze werkzaamheden verandert er weinig”, zegt Erik. “Wij blijven woningcorporaties adviseren en bijstaan. We bezoeken woningen, stellen energie-indexen op en stellen maatregelen ter verbetering vast. Natuurlijk helpen we de aanvragers graag om aan alle eisen te voldoen.”

Voorwaarden om mee te doen

Erik: “Er staan nog heel wat projecten op de STEP-wachtlijst. De eigenaren daarvan kunnen hun project aanmelden voor de RVV Verduurzaming

Ze moeten daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen.” Zo mag de start van de energetische verbeteringen pas na 1 januari 2019 plaatsvinden. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken of funderingsherstel, mogen al wel dit jaar zijn begonnen. “En natuurlijk moeten de corporaties eerst hun STEP-aanvraag intrekken.”

Aanmelden kan vanaf 1 januari 2019

Net als bij de STEP-subsidie moeten verhuurders hun aanvraag indienen bij RVO.nl. “Dat kan vanaf 1 januari aanstaande”, geeft Erik aan. “Dan moeten de energie-indexen van de woningen binnen het project in de database EP-online staan.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe fiscale regeling? Op RVO.nl staat meer informatie over de RVV Verduurzaming. Hier vind je ook een overzicht met de verschillen tussen de oude STEP-subsidie en de nieuwe RVV Verduurzaming.