In alle rust wonen naast de provinciale weg: een nieuw woon-werkcentrum voor stichting Philadelphia

07-03-2019

In Soesterberg komt dit jaar een nieuw woon-werkcentrum voor cliënten van stichting Philadelphia. De toekomstige bewoners zijn mensen met zogenoemd moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor deze doelgroep is een rustige, prikkelarme leefomgeving noodzakelijk. Een mooie uitdaging als je bedenkt dat het woon-werkcentrum direct naast de provinciale weg N237 komt te liggen.

Voor dit project voerden we in opdracht van Bureau Bos een akoestisch onderzoek uit naar de geluidbelasting op de gevels en bepaalden de geluidwerende gevel- en ventilatievoorzieningen.

Lees verder

In alle rust wonen naast de provinciale weg: een nieuw woon-werkcentrum voor stichting Philadelphia

Binnen en buiten een prikkelarm leefklimaat

De toekomstige bewoners van het woon-werkcentrum zijn extra gevoelig voor geluiden uit de omgeving. Het centrum moet daarom een prikkelarm leefklimaat bieden: zowel binnen als buiten. Dit sluit naadloos aan bij de voorwaarden die de gemeente Soesterberg stelt voor deze locatie in het bestemmingsplan.

De locatie: een provinciale weg met veel verkeerslawaai

De tweede uitdagende factor is de locatie van het woon-werkcentrum. Het centrum komt namelijk direct te liggen aan de provinciale weg N237, ter hoogte van voormalig vliegveld Soesterberg. Een weg waarover veel verkeer rijdt. Het gevolg: een verhoogde geluidbelasting naar de omgeving. Daarom is de wet- en regelgeving voor het bouwen van woningen langs provinciale wegen streng. Strenger dan voor wegen met een stedelijk karakter.

Strenge wet- en regelgeving voor bouwen langs provinciale weg

“Mensen ervaren veel meer geluidoverlast van provinciale wegen en rijkswegen dan van stedelijke wegen. Daarom is de maximale grenswaarde voor de provinciale weg met 53 decibel erg laag. Lager dan de maximale grenswaarde van 63 decibel in het stedelijk gebied”, zegt onze geluidadviseur Monique van Bemmelen. “Het idee achter de lage grenswaarde was om te voorkomen dat men geluidgevoelige bestemmingen langs dit soort wegen bouwt. Maar Nederland raakt vol. Dus wordt op elk plekje waar het kan gebouwd: ook langs buitenstedelijke wegen.”

De ‘moeilijkheid’ maakt het project juist leuk

Toch maakt de combinatie van de uiteindelijke gebruiker en de lastige locatie het project juist zo leuk. Monique: “Er is namelijk extra aandacht voor de relatie tussen de toekomstige bewoners en geluid.”

Creatief omgaan met verschillende regelgevingen

Om te zorgen dat er gebouwd mag worden vanuit de wet Geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid was wat creativiteit nodig. “Eén van de eisen uit het Bouwbesluit is bijvoorbeeld dat er in elke ruimte een raam open moet kunnen”, vertelt Monique. “Maar aan de andere kant heb je te maken met enkele dove gevels in het project. In deze gevels zitten geen ramen die open kunnen. Dat levert dus een strijd op tussen twee verschillende regelgevingen.”

Een raampje open zonder geluidoverlast

Lachend: “We hebben die dove gevel onder controle gekregen! Met afschermende delen hebben we ervoor gezorgd dat er in elke kamer toch een raam open kan én wordt voldaan aan het Bouwbesluit.” Ook zorgen de afschermende voorzieningen aan de zuidzijde van het plan voor geluidvrije tuinen aan die zijde. “Tuinen waar de bewoners fijn kunnen verblijven en waar zij vrijheid kunnen ervaren.”

Samenwerking met Bureau Bos

De samenwerking met Bureau Bos verliep goed. Bureau Bos heeft veel expertise onder één dak, waaronder het ontwikkelen van gebouwen met als functie (gezondheids)zorg. Monique: “Juist doordat Bureau Bos zo veel kennis in huis heeft, kun je goed op niveau met hen sparren. En er is onderling vertrouwen!”

Het woon-werkcentrum van Philadelphia

Het woon-werkcentrum biedt ruimte aan acht kleine woongroepen. Elke bewoner heeft een eigen ruimte die bestaat uit een slaapkamer, een pantry en een badkamer. Daarnaast delen ze een huiskamer en een keuken. Het werkcentrum is waar de dagbesteding wordt georganiseerd. Hier vinden creatieve activiteiten plaats en er komt ook een werkgedeelte met een tuin en moestuin.

De omgevingsvergunning voor de bouw is inmiddels verstrekt. Philadelphia hoopt dat het complex volgend jaar open kan.

Afbeelding: Bureau Bos