Is de doelstelling Nederland Circulair in 2050 al in zicht?

10-08-2019

Steeds meer bedrijven en organisaties dragen bewust of onbewust bij aan een circulaire economie: zo’n 85.000 circulaire activiteiten gekoppeld aan pakweg 420.000 banen. Dit blijkt uit het rapport Circulaire Economie in Kaart van het Planbureau voor de Leefomgeving. 

We zijn met elkaar goed op weg. Maar is de doelstelling Nederland Circulair in 2050 al in zicht? Wat is ervoor nodig om als Nederland gezamenlijk dit doel te behalen? En hoe meet je dat?

Lees verder

Is de doelstelling Nederland Circulair in 2050 al in zicht?

BEWEGING OPGESTART 

Het Planbureau brengt in haar rapport voor het eerst de circulaire activiteiten in Nederland in de volle breedte in beeld. Op dit moment zijn er ongeveer 1.500 nieuwe circulaire initiatieven: een voorzichtig aandeel in het geheel. Maar het rapport concludeert ook dat er nog geen zicht is op versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Iets wat het kabinet wél beoogt. Wat is er nodig voor een versnelde overgang?

VOORGAANDE REVOLUTIES

Misschien kunnen we wat leren van eerdere omslagen in onze economische systemen. De voorgaande industriële revoluties zijn tenslotte ook ‘gelukt’. Wat maakte dat de uitvinding van de stoommachine door James Watt leidde tot de Eerste Industriële Revolutie in de periode 1760 tot 1867? Of ligt het niet zo eenvoudig?

Voorafgaand aan de Eerste Industriële Revolutie was er sprake van een voorbereidingsfase. Hierin baanden belangrijke veranderingen en uitvindingen sámen de weg.

Vanaf ongeveer 1600 vond in Engeland een nijverheidsrevolutie plaats en in heel Europa een wetenschappelijke revolutie. De Verlichting versterkte vervolgens het wetenschappelijk denken. Dit vormde op zijn beurt de basis voor een rationalistischer manier van bedrijfsvoering in de landbouw en huisnijverheid. Rond 1900 leek de schaalbaarheid onbeperkt: zo had Engeland een kwart van de wereld in bezit en daarmee toegang tot een schijnbaar oneindige grondstoffenvoorraad. Een paar eeuwen later zijn we erachter gekomen dat er dat onze grondstoffenvoorraad toch niet oneindig is. Sterker nog, de bodem is in zicht.

CIRCULAIRE REVOLUTIE 1.0 NODIG

Een versnelde overgang naar een circulaire economie vraagt om pioniers én om verschuivingen in de maatschappij met andere regels, opvattingen en gewoontes. De Eerste Industriële Revolutie leert ons dat een revolutie nooit op zichzelf staat. Maatschappelijke, wetenschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen gaan samen op en versterken elkaar.

Om de noodzakelijke schaalgrootte te bereiken, hebben we een circulaire revolutie 1.0 nodig. Hierin hebben wij - bedrijven, adviesbureaus én consumenten - allemaal een rol te spelen.

VERSNELLING EN MEETBAARHEID 

Willen we versnellen? Dan moeten we weten waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Het Planbureau voor de Leefomgeving meet nu het aantal activiteiten, banen en initiatieven. Een interessante vervolgstap is het meetbaar maken van de impact van die aantallen. Zo kun je voortgang monitoren.

Wij als LBP|SIGHT zetten daarom in op de Environmental Footprint van producten, organisaties, gebieden en gebouwen: als maat voor circulariteit. Hierin sluiten we aan op internationale en nationale context en regelgeving.