Natura 2000-gebied Rijntakken een feit, opletten geblazen!

04-06-2014

Op 23 april 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken het Natura 2000-gebied Rijntakken aangewezen. De beroepsperiode loopt tot en met 10 juni 2014. De provincie Gelderland zal hierna en waarschijnlijk in de loop van dit jaar het Beheerplan Natura 2000 voor de Rijntakken gaan vaststellen. Hierin worden de doelstellingen uit het aanwijzingsbesluit nader uitgewerkt en is het een wettelijk feit! De aanwijzing en het beheerplan hebben gevolgen voor bedrijven die in of nabij deze gebieden zijn gevestigd.

Lees verder

Natura 2000-gebied Rijntakken een feit, opletten geblazen!

Wat betekent dit voor u? 

Als uw bedrijf is gevestigd in of nabij het Natura 2000-gebied Rijntakken hebben de gebiedsaanwijzing en het beheerplan hoogst waarschijnlijk gevolgen voor uw (toekomstige) bedrijfsvoering. Een daarvan is dat u alsnog bij de provincie een vergunning moet aanvragen ingevolge de Natuurbeschermingswet. 

Geldt dat dan ook voor u? 

De provincie Gelderland heeft daarvoor een vergunningencheck op haar website gezet die antwoord op deze vraag geeft. U vindt deze check op www.gelderland.nl. Deze check geeft een eerste antwoord op de vraag of voor uw bestaande bedrijfsactiviteiten een natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk kan zijn. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

LBP|SIGHT heeft de nodige expertise en ervaring in huis met betrekking tot de natuurwetgeving en vergunningverlening. Wij begeleiden u graag bij het invullen van de vergunningencheck en – indien nodig – het opstellen en begeleiden van een vergunningaanvraag. 

Voor meer informatie hierover en Natura 2000-gebieden, beheerplannen en vergunningen kunt u contact opnemen met Jeroen Hund.