‘Nationale energiedoelstelling nog halen?

17-12-2015

“Willen we de nationale doelstelling rond duurzame energie voor 2020 nog halen, dan moeten we de komende jaren hard aan de slag”, zegt Daniël Verburg, adviseur gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT. Volgens de laatste prognoses loopt Nederland achter op het schema.  

Lees verder

‘Nationale energiedoelstelling nog halen?

Dagelijkse praktijk

Verburg reageert op de Nationale Energieverkenning 2015, die kortgeleden werd gepubliceerd en waarin de opgelopen achterstand werd geconstateerd. “Dat de prognoses achterlopen op de doelstelling, merken we ook in onze dagelijkse praktijk”, zegt hij. “Met name op provinciaal niveau is er nog steeds weerstand tegen de inzet van windturbines en –parken om energie op te wekken. Provincies staan niet als vanzelfsprekend positief ten opzichte van windenergie en daardoor ontstaat vertraging en zelfs stilstand, ervaren wij.”

Vertragingen 

Volgens de nationale doelstelling moet in 2020 14 procent van de energie op duurzame wijze worden opgewekt. Maar volgens de laatste prognoses staat de teller in 2020 op slechts 12,4 procent en wordt pas in 2023 16 procent gehaald. Volgens de laatste Energieverkenning wordt in 2020 slechts 5.100 MW verkregen door windturbines op land, terwijl de doelstelling 6.000 MW was. Volgens Verburg komt dat onder meer door vertragingen bij vergunningenprocedures en bestuurlijke keuzes.

Goede richting

Dat het Rijk overgaat tot het aanwijzen van een gebiedscoördinator bij windprojecten op land, vindt Verburg een stap in de goede richting. Datzelfde geldt, stelt hij, voor het aanstellen door de provincies van procesbegeleiders en het ondersteunen van energiecoöperaties. “We moeten er alles aan doen om de opgelopen achterstand in te lopen”, aldus Verburg.