Met OEF de milieu-impact van uw organisatie kwantitatief maken

De eisen aan het milieumanagement van organisaties worden steeds hoger. Dit vraagt om een methode die milieu-impact kan meten én blijvend kan monitoren. De organisational environmental footprint (OEF) maakt dit heel gericht mogelijk. Dat is ook onze ervaring. We hebben namelijk als bureau onze eigen OEF berekend. “Hopelijk volgen andere organisaties snel”, zegt Judith Strik, adviseur milieu en duurzaamheid.

Lees verder

Met OEF de milieu-impact van uw organisatie kwantitatief maken

Een theoretisch model vertalen naar de praktijk

"De OEF is een levenscyclusanalyse (LCA), maar dan van een organisatie in plaats van een product", legt Judith uit. "Wat het gebruik van de OEF tot nu toe complex maakte, is dat het systeem op Europees niveau bedacht is voor alle soorten organisaties, maar nog niet meteen makkelijk kan worden gebruikt door de markt. Het is dus een theoretisch model dat wij tijdens het berekenen van onze eigen OEF hebben vertaald naar de praktijk van ons type organisatie."

Sector rules voor de zakelijke dienstverlening

"Parallel met onze eigen OEF hebben we sector rules voor de zakelijke dienstverlening opgesteld", vertelt Judith Strik verder. Sector rules vormen de handleiding om een OEF te maken. "Al doende ontdekten we namelijk wat je als organisatie nodig hebt voor je eigen OEF. Er zitten bepaalde keuzes in. Wij hebben gekozen om ons te focussen op het proces om te komen tot ons eindproduct, het adviesrapport."

"Zo hebben we data verzameld over werknemers, vervoer, huisvesting met alles wat daarbij komt kijken zoals energiestromen, computers, printers, koffie en thee... En niet te vergeten de meer abstracte zaken als PR, HR en financiën. Tegelijkertijd hebben we gekozen om bijvoorbeeld niet te kijken naar wat de opdrachtgever vervolgens doet met de inhoud van ons rapport."

OEF om milieudoelstellingen te monitoren…

Een OEF van je eigen organisatie maakt de impact van zaken zichtbaar waar je zelf niet altijd direct aan denkt. Judith: "In ons geval was de impact van koffie en thee bijvoorbeeld groter dan verwacht."

Daarbovenop maakt de OEF het mogelijk om het effect van maatregelen in het proces of de keten te bepalen. "We kunnen daadwerkelijk zien wat het oplevert als we bijvoorbeeld meer duurzame koffie kopen." In 2030 willen we als organisatie een echte klimaatneutrale adviesdienst kunnen leveren. Een adviesdienst met minder milieu-impact en meer circulariteit. Judith Strik: "Dat is een ambitieus streven, maar volgens ons met de OEF ook haalbaar".

… en om de ISO 14001-certificering te behalen

De OEF biedt dus de mogelijkheid om je milieudoelstellingen te monitoren. Daarmee vormt de methode een gedeeltelijke invulling van de ISO 14001: het milieumanagementsysteem dat wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. "Met de OEF is het niet alleen mogelijk om de ISO 14001-certificering te behalen. Juist het kwantitatief maken van je impact is de kracht van deze methode."

Oproep aan andere organisaties en sectoren: Doe mee!

Hoe meer organisaties hun OEF berekenen, hoe beter. "Zo kunnen we allemaal onze impact vergelijken met die van andere organisaties en sectoren", zegt Judith Strik: "De kennis die hieruit voortvloeit, biedt inzichten én kansen om je te onderscheiden." 

Bent u benieuwd naar onze OEF? 

U vindt hier de resultaten van onze OEF. De kilometers die we rijden hebben de grootste impact. Dit inperken is een belangrijk, maar ook uitdagend vraagstuk gelet op de vele regels en (financiële) consequenties. We blijven onze energie steken in het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook op dit vlak onze milieu-impact te verkleinen. 

Wilt u een OEF van uw organisatie? 

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.