Met beter plan meer oog voor landschappelijke waarden

27-01-2017

Niet minder bomen kappen, maar andere bomen kappen. Dat is het belangrijkste doel dat wij nastreefden bij het uitwerken van een motie voor de Stiftsche Uiterwaarden.

Lees verder

Met beter plan meer oog voor landschappelijke waarden

Betere doorstroming

De motie werd eerder dit jaar in de Tweede Kamer aangenomen voor de Stiftsche Uiterwaarden bij Varik en één ander gebied. Daar moeten omwille van een betere doorstroming van de rivier bomen en bosschages worden verwijderd. Hierdoor wordt bij extreem hoge waterstanden het water snel afgevoerd. In het oorspronkelijke plan was te weinig oog voor de cultuur-historische waarde van het gebied.

“Bewoners en de eigenaar hadden grote bezwaren tegen het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat”, zegt ing. Fieke van der Linden. Zij is bij ons rentmeester en adviseur ruimtelijke ordening. “De Tweede Kamer wilde dat Rijkswaterstaat nog eens met natuurorganisaties naar mogelijke alternatieven ging kijken.” Dat overleg leverde geen wezenlijk nieuwe inzichten op. Op één uitzondering na. Voor de Stiftsche Uiterwaarden werd het plan namelijk aangepast. 

‘Niet alleen naar aantallen kijken’ 

“Stroomlijn had niet gekeken naar de cultuur-historische waarden en wij hebben daar wel meer zicht op”, zegt Van der Linden. “In overleg met Rijkswaterstaat hebben we namens de eigenaar, Stichting G. Ribbius Peletier Jr., een aangepast plan gemaakt. Uitgangspunt was voor ons een beter doortimmerd plan met meer oog voor landschappelijke waarden." 

Als voorbeeld noemt ze een pad met knotwilgen dat vanuit Varik de uiterwaarden in gaat. Rijkswaterstaat wilde aan één zijde veel van die bomen weghalen. “Terwijl aan twee kanten knotwilgen juist een knus gevoel geeft”, legt Van der Linden uit. 

“Dus worden nu op enkele plekken aan beide zijden de bomen weggehaald. Op andere plekken blijven de bomen aan beide kanten behouden.” 

Doordachter plan 

Er is meer verzet tegen het programma Stroomlijn, weet Fieke van der Linden. “In Wageningen bijvoorbeeld, maar Varik en Kampen kregen de meeste aandacht van de politiek.” 

Het programma gaat over de uiterwaarden langs de grote rivieren. “Het lijkt erop dat, in eerste instantie, veel beslissingen voor dit project vanachter de computer zijn genomen”, zegt ze. “Maar dat betekent in sommige situaties kappen in het wilde weg. Wij zijn uiteindelijk samen met Rijkswaterstaat het veld ingegaan en hebben een doordachter plan gemaakt.” 

De uitvoering van het aangepaste plan vindt in 2017 plaats. Van der Linden is blij met het resultaat. “We zijn er trots op de cultuurhistorische waarden voor de stichting te hebben kunnen behouden.”

Expertises

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling

Rentmeesters

Meer over Rentmeesters