Luc Schaap treedt toe tot landelijke adviescommissie bouwvoorschriften

18-04-2016

Ir. Luc Schaap, lid van de directie van LBP|SIGHT, is door minister Blok van Wonen benoemd tot commissielid van de nieuwe landelijke Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften, kortweg de ‘Adviescommissie bouwvoorschriften’.

Commissie gelijkwaardigheid

Deze commissie volgt de in 2009 ingestelde Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften op, in de wandelgangen ook wel de ‘commissie gelijkwaardigheid’ of ‘commissie Koudijs’ genoemd. 

“Iedereen die kampt met een verschil van inzicht over de uitleg van de bouwvoorschriften of de beoordeling van een gelijkwaardige oplossing, kan de adviescommissie inschakelen”, zegt Schaap. “En daaraan zijn geen kosten verbonden.” De commissie behandelt geschillen tussen bevoegd gezag en aanvragers over brandveiligheid, bouwfysica, duurzaam bouwen, constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid.

Bevestiging reputatie

“Ik ben in de commissie gevraagd om mijn persoonlijke expertise en autoriteit op het gebied van bouwfysica en duurzaam bouwen/constructieve veiligheid”, aldus Luc Schaap. “Dat is voor mij persoonlijk eervol, maar deze benoeming houdt zeker ook een bevestiging in van de reputatie die LBP|SIGHT in de loop der jaren overal in het land en bij de landelijke overheid heeft opgebouwd.”

Voor meer informatie: www.atgb.nl.

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid