Met een LCA worden de termen ‘duurzaam’ en ‘circulair’ betrouwbaar

08-07-2019

Er wordt veel gesproken over duurzame en circulaire materialen. Maar hoe weten we zeker of dit écht geldt voor een product? De Nationale Milieudatabase maakt dit aantoonbaar.

Wij berekenen de levenscyclusanalyse (LCA) van producten voor in de Nationale Milieudatabase. Hiermee heeft u een gedegen onderbouwing van uw circulaire product in handen. Ook krijgt u zo een beeld van uw concurrentiepositie op de circulaire markt.

Lees verder

Met een LCA worden de termen ‘duurzaam’ en ‘circulair’ betrouwbaar

De kracht van de Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase maakt het mogelijk om de milieu-impact van een product of materiaal in te zien. Hiermee is deze database een onmisbare schakel in de ontwikkeling van circulair en duurzaam bouwen. Sterker nog, het Bouwbesluit verplicht het berekenen van de duurzaamheid van nieuw te bouwen kantoren en woningen via een MPG-score.

Verder wordt in veel projecten een circulaire ambitie gesteld. Ontwerpers en bouwers moeten dus kennis inwinnen over de mate van duurzaamheid van materialen.

"Veel partijen zoeken in de Nationale Milieudatabase producten op met een lage milieu-impact, of vergelijken de milieu-impact van gelijke producten."

De milieu-impact bepalen via een levenscyclusanalyse 

Met een levenscyclusanalyse (LCA) maken we via scores inzichtelijk wat de milieu-impact van uw product is en in welke levensfase de milieu-impact het grootst is: in de productie, het transport of de afvalverwerking bijvoorbeeld. Dit laat direct zien waar de grootste winst te behalen valt wanneer u uw product wilt verduurzamen.

"Waar zit de milieu-impact van uw product? Dit inzicht krijgt u via een levenscyclus-analyse. Zo kunt u uw product gericht verduurzamen."

Een kans voor producenten en leveranciers

De Nationale Milieudatabase is een verzamelplaats voor de scores uit levenscyclusanalyses. Zo kan een partij alle producten voor bijvoorbeeld een bouwproject in de database selecteren: hieruit komt de schaduwprijs van het gebouw naar voren.

Voor producenten en leveranciers betekent dit dus een commerciële kans om de milieuprestatie van hun producten in de Nationale Milieudatabase op te nemen.

Ook circulariteit meetbaar via de levenscyclusanalyse

We doen als bureau onderzoek om ook circulariteit van producten en materialen meetbaar te maken. Hiervoor voegen we samen met betrokken partijen een circulair element toe aan de systematiek om een LCA te berekenen.

Wij helpen u graag met het berekenen van een LCA van uw product.. 

We helpen u graag om uw product nog beter zichtbaar te maken op de Nederlandse én Europese markt. Daarvoor maken onze erkende LCA-deskundigen bouwgerelateerde LCA’s op basis van Europese en Nederlandse regels. Ook kunnen we als onafhankelijke derde LCA-berekeningen toetsen: een verplichte stap bij elke LCA-berekening.

.. en bij de innovatie van materialen en processen

Onze milieuspecialisten ondersteunen u als producent of leverancier ook graag bij uw product- en daaraan gekoppelde procesinnovatie. Hierbij kunnen we ook LCA-impactanalyses uitvoeren. Het nut? Zo ziet u precies wat het effect is van de innovatie op de milieuprestatie van uw product.