LBP|SIGHT in winnend team aanbesteding nieuwbouw Hogeschool Inholland Amsterdam

06-07-2018

De ontwerpaanbesteding voor de nieuwbouw van Hogeschool Inholland in de Amsterdamse Sluisbuurt is gewonnen door een team onder aanvoering van architectenbureau cepezed. Wij adviseren bij dit project op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Lees verder

LBP|SIGHT in winnend team aanbesteding nieuwbouw Hogeschool Inholland Amsterdam

Energieneutraal

Het nieuwe gebouw van de hogeschool ligt in de toekomstige groene woon- en werkwijk op de westelijke punt van Zeeburgereiland. Het wordt een energieneutraal onderwijsgebouw van circa 25.000 m2. Naar verwachting kan de nieuwbouw in 2022 in gebruik worden genomen.

Veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit

Creativiteit en een gezonde werk- en studieomgeving zijn belangrijke pijlers van het project. Ook voor duurzaamheid en circulariteit is veel aandacht. Zo is het gebouw zeer compact en heeft de goed geïsoleerde schil daarmee een minimaal oppervlak. Ook maakt het gebruik van warmte- en koude-opslag in het naastgelegen IJ.

Het dak wordt een multifunctioneel polderdak. Het beschikbare oppervlak wordt ook gebruikt voor combinaties als waterbuffers met PV-voorzieningen of daktuinen. De gebouwcomponenten zijn daarnaast voor een belangrijk deel remontabel en dragen zo bij aan circulariteit op meerdere schaalniveaus.

Frisse Scholen

Voor optimaal gebruikscomfort gaat het gebouw minimaal voldoen aan de normen voor Frisse Scholen klasse B. Onder meer op het gebied van daglichttoetreding, akoestiek en thermisch comfort biedt het daarmee uitstekende condities. Ook wordt het nieuwe gebouw energieneutraal. 

Het team

In het team zitten naast architectenbureau cepezed ook IMd raadgevende ingenieurs, Galjema, Delva landscape architects en bGgrid.