LBP|SIGHT werkt mee aan realisatie innovatief duurzaam kunstdepot

20-03-2015

Op 10 april wordt in Leeuwarden de eerste paal geslagen voor de bouw van een duurzaam depot voor kunst uit vijf Friese musea. In Leeuwarden komt een gebouw te staan dat zo energiezuinig is dat het zelfs meer energie levert dan het gebruikt. LBP|SIGHT is verantwoordelijk voor het bouwfysisch en energetisch concept.
Lees verder

LBP|SIGHT werkt mee aan realisatie innovatief duurzaam kunstdepot

In het ‘Kolleksjesintrum Fryslân’ krijgt het Friese cultureel en historisch erfgoed straks een veilig en duurzaam onderkomen.

Het team bestaande uit LEVS architecten, Technisch Adviesbureau Galjema (installaties), Crown Fine Art (beheer- en opslagconcepten) en LBP|SIGHT (bouwfysica, energie, duurzaamheid en brandveiligheid) ontwikkelde in 2012 al een Programma van eisen inclusief haalbaarheidsstudie voor de Provincie. Hierbij hebben we een voor Nederland nieuw technisch concept ontwikkeld, waarbij het depot weinig installaties nodig heeft en uiterst zuinig met de energie omspringt. Inmiddels is de bouw van start gegaan.

‘Grot in de polder’

We hebben bewust gekozen voor het concept van een ‘grot in de polder’ om zo de hoge kosten voor geavanceerde, maar ook kwetsbare, klimaatinstallaties te voorkomen.

Dit concept leunt op toepassing van een extreem zwaar geïsoleerde buitenschil (wanden en dak) in combinatie met een niet geïsoleerde begane-grondvloer. Op deze wijze is een voor kunstopslag geschikt klimaat te realiseren en tevens substantieel te besparen op het energieverbruik.

Loslaten van vaste waarden

Een vernieuwend concept vraagt dat we bereid zijn oude waarden los te laten. Voor de eigenaren van de kunst gaat het dan om te accepteren dat de kunst bij een lage temperatuur wordt opgeslagen (gemiddeld circa 13°C). Wetenschappelijk is al lang aangetoond dat dat beter is voor de kunst. Maar het strookt niet met het gedachtegoed dat in het verleden is ontstaan. Het vraagt moed dit los te laten. In Friesland heeft men deze stap gezet.

Een niet geïsoleerde vloer is in strijd met de bouwregelgeving. Dus ook van die zijde moet worden meegedacht. Gelukkig was dit geen probleem.

Energieleverend gebouw

Voor het verwarmen van dit depot van 15.000 m3 is minder warmte nodig dan voor een gemiddelde eengezinswoning. Mede doordat op het gehele dak zonnepanelen komen te liggen, kan ruimschoots worden voorzien in de energievraag. 

Kortom, per saldo kan zo een energieleverend gebouw worden gerealiseerd, waarin het Fries erfgoed tegen minimale kosten en met maximale duurzaamheid veilig kan worden bewaard.

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid