LBP|SIGHT presenteert op Ecobouw resultaten onderzoek recycling bouwstoffen

16-09-2014

Adviseur Jeannette Levels van LBP|SIGHT presenteert op de beurs Ecobouw de eerste resultaten van een onderzoek naar een uniforme methode voor de waardering van recycling van bouwstoffen. Dat doet ze op 25 september in de Utrechtse Jaarbeurs samen met oud-minister Jacqueline Cramer, nu directeur van het Utrecht Sustainability Institute. LBP|SIGHT participeert in het onderzoek van het USI.

Lees verder

LBP|SIGHT presenteert op Ecobouw resultaten onderzoek recycling bouwstoffen

Speerpunten

Volgens de onderzoekers biedt de bouwsector grote kansen voor hergebruik en besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen, inmiddels één van de speerpunten van beleid in de sector in Nederland en Europa. Het is echter nog lastig om de milieuprestaties van gerecyclede producten op een eerlijke manier financieel te vergelijken met die van ‘virgin’ materialen. 

Wat ontbreekt is een goede verdeelsleutel van het toerekenen van de milieu-impact van gerecyclede materialen aan de verschillende schakels in de productketen. Zo’n verdeelsleutel zou het voor bouwers en aanbesteders mogelijk maken beter te sturen op de milieuprestaties van de te gebruiken materialen, wat de duurzaamheid van de bouwsector ten goede zou komen.

Denkrichtingen

Jeannette Levels presenteert op Ecobouw (de beurs over duurzaam ontwerpen, bouwen en exploiteren) vanuit het onderzoeksproject ‘Naar een uniforme en breed gedragen invulling van de milieuinformatie van gerecyclede producten’ de conclusies en de denkrichtingen voor het waarderen van recycling van bouwmaterialen door de kosten en baten van recycling te verdelen onder spelers in de keten. 

De analyse is onder meer gemaakt voor de productgroepen staal, kunststof, prefab beton en gips. Het project wordt onder leiding van het USI uitgevoerd door LBP|SIGHT, Ecofys en IVAM.

Over Ecobouw

Ecobouw is hét jaarlijkse platform voor duurzaam bouwen en vindt dit keer plaats van 23 tot en met 25 september. De beurs heeft als doelstelling om een zo volledig mogelijk beeld te geven van duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving, inclusief nieuwbouw, renovatie, herbestemming en gebiedsontwikkeling.